1 min read

NorQuant Technology søker etter CEO

Featured Image

NorQuant Technology søker etter CEO som skal aktivt utvikle selskapet videre.


Stilling: CEO
Arbeidssted: Oslo
Søknadsfrist: 20 desember 2022. Søknader behandles fortløpende.

 

NorQuant Technology gjør moderne metoder og forskning innen kvantitativ finansanalyse enklere og mer tilgjengelig for nordiske investorer. Vårt fondsanalyseverktøy, Prisma, hjelper profesjonelle investorer velge de riktige fondene, og fondsporteføljer. 

 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Ferdigstilling og løpende videreutvikling av selskapets teknologiske plattform i samarbeid med CTO, utviklere og samarbeidspartnere
 • Utvikle vekststrategi sammen med styret og implementere denne
 • Operasjonelt ansvar for NorQuant Technology AS
 • Bygge nettverk og være synlig på relevante arenaer
 • Ansvar for all salgsaktivitet: skape leads, kjøre demoer og signere nye kunder
 • Forhandle og reforhandle avtaler med både kunder og leverandører
 • Budsjettansvar, økonomisk oversikt og kontroll
 • Ansvarlig for ansettelser og personalansvar
 • Kommunikasjon internt og eksternt

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Har et ønske om å etablere NorQuant Technology som en ledende aktør i sin nisje
 • Relevant utdanning (teknologi og/eller økonomi) på universitets- eller høyskolenivå
 • Ledererfaring fra tidligfase-/vekstselskap
 • Erfaring med teknologiutvikling og gründervirksomhet
 • Flink med bruk av digitale verktøy og kanaler
 • Forretningsmessig og teknisk forståelse
 • Salgs- og markedsforståelse
 • Kunne oversette strategisk arbeid til daglig operasjonell utførelse og omsette planer til praktisk handling
 • Erfaring fra og nettverk i finans vil være en stor fordel
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • God relasjonsskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Kommersiell legning
 • Glad i å være ute med prospects/kunder, har en drive etter å lande avtaler og skape fornøyde kunder
 • Tar initiativ, er en pådriver med gjennomføringsevne
 • Stor arbeidskapasitet


Dersom du mener at du er rett kandidat eller har spørsmål til stillingen, så ta kontakt med COO i NorQuant AS, Stefan Fjørtoft Jensen, på tlf. 95 22 95 57 eller epost stefan@norquant.no. CV og søknad må legges ved.