En god måte å sikre fremtiden på, er å investere i bærekraftige selskaper

NorQuant ESG tilbyr investorer en diversifisert portefølje av likvide europeiske aksjer med en solid ESG-profil og et mål om en stabil avkastning. 

 

Vil du ha tilsendt presentasjonen av fondet i PDF-format?
Bruk skjemaet nederst på siden.

 

Start din handel av vårt ESG fond i dag

Kjøp hos DnB Kjøp hos Njord Kjøp hos Nordnet  

Kjøp hos Kron Kjøp hos Pareto Kjøp hos Skagen

NorQuant ESG er et aksjefond som kan handles gjennom ASK (aksjesparekonto). I Nordnet kan fondet også handles i Investeringskonto Zero. NorQuant ESG kan handles gjennom de fleste banker og meglerhus på forespørsel. Fondet er registrert hos Allfunds og MFEX.

Bærekraftige investeringer har vokst betydelig de siste par årene, og håndterer raskt store utfordringer investorer og samfunnet generelt står overfor.
 
NorQuant kan spille en rolle i dette store skiftet mot bærekraft ved å bruke teamets erfaring, våre nettverk og vår forskning for å hjelpe investorer å få tilgang til sunne investeringsstrategier med konkurransedyktig avkastning, som hjelper å styre utviklingen mot en bærekraftig fremtid. Vårt andre fond er NorQuant ESG.
 
Fondet ble lansert 28. juni og er tilgjengelig for direkte handel via DNB, Nordnet Bank, Pareto Securities, og Skagen. NorQuant ESG kan handles gjennom de fleste banker og meglerhus på forespørsel. Fondet er registrert hos Allfunds og MFEX Mutual Funds Exchange.
 

NorQuant ESG

Et bærekraftig, regelstyrt aksjefond.

Målsetning: Levere meravkastning målt mot referanseindeksen. 

Målet med NorQuant ESG er en portefølje med en solid bærekraftig profil som leverer bra avkastning. Vi integrerer derfor bruk av ESG-kriterier i våre kvantitative strategier som høster risikopremier fra anerkjente faktorer. Disse faktorene, er egenskaper ved aksjer som forskning viser gir meravkastning over tid. Eksempler på slike faktorer er aksjer som har en lav-volatilitet (kjedelige aksjer), aksjer som viser momentum (vinneraksjer), verdiaksjer (aksjer som prises billig) og andre positive egenskaper. 

 • Fondet investerer i europeiske børsnoterte aksjer.
 • NorQuant ESG består av 100 aksjer og er dermed godt diversifisert. Fondet er «long only», og investerer ikke derivater.
 • Fondet ekskluderer aksjer fra kontroversielle sektorer og investerer heller ikke i aksjer på NBIMs eksklusjonsliste.
 • UN Global Compact scores brukes for å aktivt fremme bærekraftige investeringer.
 • Disse ESG-scores brukes i kombinasjon med NorQuants faktormodeller for å sette sammen en optimal portefølje.
 • Målet er en bærekraftig portefølje med en høyere avkastning enn referanseindeksen MSCI Europe ESG Universal Index.
 • UCITS-sertifisert, daglig likviditet.

 

ESG står for «Environmental, Social and Governance» og innebærer fokus på bærekraft, samfunnsansvar og god selskapsstyring.

Dette brukes stadig mer innen fondsstrategier og investeringsrådgivning som et filter for å unngå uetiske selskaper, og kan også hjelpe med å identifisere sektorer og selskaper som er mer utsatt for finansiell risiko eller lavere forventet avkastning.

 
HubSpot Video

 

INNHOLD PÅ DENNE SIDEN:
 • Fakta om fondet
 • Fondets utvikling
 • Analyseteam
 • Om NorQuant
 • Nedlastbar PDF-presentasjon av NorQuant ESG
UTFYLLENDE ARTIKLER:
Fondsinformasjon
Fondets navn NorQuant ESG
Strategi Long only
Investeringsunivers Europeiske aksjer
Fondets startdato 28. juni 2021
Referanseindeks MSCI Europe ESG Universal Index
Kursdatering Daglig
Valuta NOK, SEK & EUR
Forvaltningsselskap NorQuant Kapitalforvaltning
Forvalter Thomas Nygaard
Legal form UCITS
Registreringsland Sverige
ISIN og kostnad SE 0016038707. Forvaltningshonorar: 1,49%. Minimumstegning: 100 kr
Suksesshonorar N/A
Management company FCG Fonder

 

Vil du ha tilsendt presentasjonen av fondet i PDF-format?
Bruk skjemaet nederst på siden.

Backtest NorQuant ESG 2010-2021

Sterk langsiktig avkastning

Backtest ESG

NorQuant ESG er utviklet for å tilby investorer en diversifisert portefølje av likvide europeiske aksjer med en solid ESG-profil og et mål om en stabil avkastning. Backtesten viser at fondet kan levere solid avkastning med en moderat risikoprofil.

NorQuant ESG leverer også en god mengde alfa-avkastning utenfor referanseindeksen (MSCI Europe ESG Universal Index). Kombinert med at strategien fremmer bærekraftige selskaper, er fondet et alternativ for investorer som ser etter solid langsiktig avkastning, mens de fremdeles bryr seg om bærekraftige investeringer.

 

Årlig avkastning

Avkastning ESG

Bra avkastning og mye lavere svingninger. Strategien slår referanseindeksen.

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

 

Vil du ha tilsendt presentasjonen av fondet i PDF-format?
Bruk skjemaet nederst på siden.

Analyseteam

 

Thomas

Thomas Nygaard

CEO NorQuant Kapitalforvaltning

Autorisert finansanalytiker (AFA)  og autorisert porteføljeforvalter MBA i finans (NHH).

Mer enn 20 år som finansanalytiker, porteføljeforvalter og analysesjef.

Leder av Norsk Forening for Kvantitativ Finans.

 

vu-le-tran-c

Vu Le Tran

Senior analytiker 

Doktorgrad i finans fra Nord universitet.

I sin avhandling skrev han om forutsigbarheten for aksjeavkastning og hvordan denne påvirkes av bestemte egenskaper ved aksjer og i kriseperioder. Samt anvendelse av maskinlæring i finans, og klimarisiko/ESG på aksjeavkastning.  

 

panos-theodorakoloulos

Panagiotis Theodorakopoulos

Senior analytiker

Doktorgrad i AI (Artificial Intelligence) fra Frankrikes største og mest fremstående forskningsinstitusjon CNRS.

7 års erfaring fra NBIM (“Oljefondet”) hvor han arbeidet som senior analytiker for kvantitative handelsstrategier. Han har også arbeidet som trader på aksjer i Oljefondet. Før dette arbeidet han for FIS Front Arena i Stockholm med å utvikle algoritmiske handelsløsninger.

Om NorQuant

Bygget på høy kompetanse og lang erfaring innen kvantitativ forvaltning

 • NorQuant AS
  14 MNOK i støtte fra Forskningsrådet til et 4-årig forskningsprosjekt innen ESG og maskinlæring. Samarbeider med bl.a. Nord Universitet.

 • NorQuant Technology AS            Har utviklet et kraftig og pedagogisk analyseprodukt, Prisma, med globalt potensiale til profesjonelle kunder som gir bedre grunnlag for å velge de beste fondene.

 • NorQuant Kapitalforvaltning AS
  Konsesjon fra Finanstilsynet til porteføljeforvaltning og ordreformidling og lanserer nyskapende, kvantitative fond.
  Første fond; NorQuant Multi-Asset.

Vår investeringsfilosofi

Med en regelstyrt og vitenskapelig investeringsfilosofi slipper vi å regne med flaksen. Dette er vårt konsept som vi jobber etter når vi skal lansere flere nye fond i årene som kommer - ikke bare Multi-Asset eller ESG-fondet vårt.

Regelstyrt og systematisk forvaltning

Alle beregninger skjer automatisk slik at vi unngår å bli påvirket av følelser og hva vi selv måtte tro. Vi jobber kontinuerlig med nye metoder som integreres og automatiseres i forvaltningen.

Tilgang på de beste data

NorQuant bruker finansielle datasett fra FactSet, og klimadata fra Nord universitet. Vi bruker banebrytende teknologier for å rense, behandle og analysere disse dataene med distribuert cloud computing.

Avanserte kvantitative analyser

Vi har høy intern kompetanse fra Oljefondet og bygger våre analyser på forskning fra nobelprisvinnende og verdensledende miljøer.

ESG

Et essensielt element i valg av investeringer er ESG. Det er også en sentral del av vårt forsknings- og utviklingsarbeid.

Maskinlæring

Gjennom vårt forskningsprosjekt utvikler vi avanserte og revolusjonerende metoder for automatisk å finne signaler i store mengder data. Dette gir NorQuant et forsprang sammenlignet med tradisjonelle metoder og aktører.

 

Fondsdistributører

Logg inn / registrer deg hos den distributøren som er aktuell for deg.

NorQuant ESG er et aksjefond som kan handles gjennom ASK (aksjesparekonto). I Nordnet kan fondet også handles i Investeringskonto Zero.

NorQuant ESG kan handles gjennom de fleste banker og meglerhus på forespørsel. Fondet er registrert hos Allfunds og MFEX.

   DnB KJØP HER
   Njord KJØP HER
   Nordnet KJØP HER
   Kron KJØP HER
   Pareto KJØP HER
   Skagen KJØP HER
   AllFunds KJØP HER
   MFEX KJØP HER

 

 

 

Månedsrapporter NorQuant ESG Fondsdokumenter NorQuant ESG

Vil du vite mer?

Fyll ut skjema for å få tilsendt din presentasjon av NorQuant ESG.