Vitenskapelig og regelstyrt forvaltning

NorQuant Kapitalforvaltning er et verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende tjenester:

Investeringstjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (1)

  • Nr 1: Mottak og formidling av ordre

  • Nr 4: Porteføljeforvaltning

Tilknyttede tjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-6 (1)

  • Nr 5: Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, analyser og generelle anbefalinger

Selskapet skal lansere nyskapende, kvantitative strategier. 

Les om vårt første fond, NorQuant Multi-Asset:

Hold meg oppdatert

 

Start din handel av vårt Multi-Asset fond idag

Kjøp hos Nordnet  Kjøp hos Pareto

NorQuant Multi-Asset er et kombinasjonsfond (kan ha en aksjeandel lavere enn 80 %) og må derfor handles fra ordinær verdipapirkonto/depot, og ikke aksjesparekonto (ASK). I Nordnet kan fondet også handles i Investeringskonto Zero.

Investeringsfilosofi

 

NorQuant sin investeringsfilosofi er regelstyrt og vitenskapelig. Strategiene fokuserer på å skape langsiktig avkastning, men samtidig å unngå store tap underveis. Alle beregninger skjer automatisk slik at vi unngår å bli påvirket av følelser og hva vi selv måtte tro.

Regelstyrt og systematisk forvaltning: Jobber kontinuerlig med nye metoder som integreres og automatiseres i forvaltningen.

Tilgang på de beste data: NorQuant bruker samme finansielle datasett som Oljefondet (Factset), og klimadata fra Nord universitet. Vi bruker banebrytende teknologier for å rense, behandle og analysere disse dataene med distribuert cloud computing.

Avanserte kvantitative analyser: Baserer oss på forskning fra nobelprisvinnende og verdensledende miljøer.

ESG: Sentral del av vårt forsknings- og utviklingsarbeid, og er et essensielt element i våre strategier.

Maskinlæring: Gjennom vårt forskningsprosjekt utvikler vi avanserte og revolusjonerende metoder for automatisk å finne signaler i store mengder data. Dette gir NorQuant et forsprang sammenlignet med tradisjonelle metoder og aktører.

quotationmark-citat-iconNorQuant gleder seg til å gi investorer muligheten til å investere i regelstyrte, forskningsbaserte investeringsstrategier.

Analyseteam

Thomas_NorQuant

Thomas Nygaard

CEO NorQuant Kapitalforvaltning

Autorisert finansanalytiker (AFA)  og autorisert porteføljeforvalter MBA Finance (NHH).

Mer enn 20 år som finansanalytiker, porteføljeforvalter og analysesjef.

Leder av Norsk Forening for Kvantitativ Finans.

Alberto

 

 

 

Alberto G. Jimenez

Analysesjef

Mastergrader i matematikk og statistikk. Sertifisering i risikostyring  (GARPs FRM).

7 års erfaring fra NBIM (“Oljefondet”) med ansvar for faktorstrategier. Konstruerte og forvaltet tre faktorstrategier på flere titalls milliarder i Oljefondet. Har også arbeidet som risikoanalytiker for aksjeporteføljen og ESG analyser i Oljefondet.

panos-theodorakoloulos

 

 

 

Panagiotis Theodorakopoulos

Senior analytiker

Doktorgrad i AI (Artificial Intelligence) fra Frankrikes største og mest fremstående forskningsinstitusjon CNRS.

7 års erfaring fra NBIM (“Oljefondet”) hvor han arbeidet som senior analytiker for kvantitative handelsstrategier. Han har også arbeidet som trader på aksjer i Oljefondet. Før dette arbeidet han for FIS Front Arena i Stockholm med å utvikle algoritmiske handelsløsninger.

vu-le-tran-c

Vu Le Tran

Senior analytiker NorQuant

Doktorgrad i finans fra Nord universitet.

I sin avhandling skrev han om forutsigbarheten for aksjeavkastning og hvordan denne påvirkes av bestemte egenskaper ved aksjer og i kriseperioder. Samt anvendelse av maskinlæring i finans, og klimarisiko/ESG på aksjeavkastning.  

Fondsdistributører

Logg inn / registrer deg hos den distributøren som er aktuell for deg.

NorQuant Multi-Asset er et kombinasjonsfond (kan ha en aksjeandel lavere enn 80 %), og må derfor handles fra ordinær verdipapirkonto/depot, og ikke aksjesparekonto (ASK). I Nordnet kan fondet også handles i Investeringskonto Zero.

   Nordnet KJØP HER
   Pareto KJØP HER
   AllFunds KJØP HER
   MFEX KJØP HER

 

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Fondsdokumenter: