Vitenskapelig og regelstyrt forvaltning

NorQuant Kapitalforvaltning er et verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende tjenester:

Investeringstjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (1)

  • Nr 1: Mottak og formidling av ordre

  • Nr 4: Porteføljeforvaltning

Tilknyttede tjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-6 (1)

  • Nr 5: Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, analyser og generelle anbefalinger

Selskapet skal lansere nyskapende, kvantitative strategier. 

Hold meg oppdatert

Investeringsfilosofi

 

NorQuant sin investeringsfilosofi er regelstyrt og vitenskapelig. Strategiene fokuserer på å skape langsiktig avkastning, men samtidig å unngå store tap underveis. Alle beregninger skjer automatisk slik at vi unngår å bli påvirket av følelser og hva vi selv måtte tro.

Regelstyrt og systematisk forvaltning: Jobber kontinuerlig med nye metoder som integreres og automatiseres i forvaltningen.

Tilgang på de beste data: NorQuant bruker samme finansielle datasett som Oljefondet (Factset), og klimadata fra Nord universitet. Vi bruker banebrytende teknologier for å rense, behandle og analysere disse dataene med distribuert cloud computing.

Avanserte kvantitative analyser: Baserer oss på forskning fra nobelprisvinnende og verdensledende miljøer.

ESG: Sentral del av vårt forsknings- og utviklingsarbeid, og er et essensielt element i våre strategier.

Maskinlæring: Gjennom vårt forskningsprosjekt utvikler vi avanserte og revolusjonerende metoder for automatisk å finne signaler i store mengder data. Dette gir NorQuant et forsprang sammenlignet med tradisjonelle metoder og aktører.

quotationmark-citat-iconNorQuant gleder seg til å gi investorer muligheten til å investere i regelstyrte, forskningsbaserte investeringsstrategier.

Forvalterteam

Thomas_NorQuantThomas Nygaard

CEO NorQuant Kapitalforvaltning


Autorisert finansanalytiker (AFA)  og autorisert porteføljeforvalter MBA Finance (NHH).

Mer enn 20 år som finansanalytiker, porteføljeforvalter og analysesjef.

Leder av Norsk Forening for Kvantitativ Finans.

Alberto

Alberto G. Jimenez


Analysesjef


Mastergrader
i matematikk og statistikk. Sertifisering i risikostyring  (GARPs FRM).

7 års erfaring fra NBIM (“Oljefondet”) med ansvar for faktorstrategier. Konstruerte og forvaltet tre faktorstrategier flere titalls milliarder i Oljefondet. Har også arbeidet som risikoanalytiker for aksjeporteføljen og ESG analyser i Oljefondet.

panos-theodorakoloulos

Panagiotis Theodorakopoulos

Senior analytiker


Doktorgrad i AI (Artificial Intelligence) fra Frankrikes største og mest fremstående forskningsinstitusjon CNRS.

7 års erfaring fra NBIM (“Oljefondet”) med ansvar for handelsstrategier. Han har også arbeidet som forvalter i Oljefondet. Før dette arbeidet han for FIS Front Arena i Stockholm med å utvikle algoritmiske handelsløsninger.