Hållbarhet

 

NorQuant Kapitalforvaltning tar hållbarhetsrisker på allvar. Vi är angelägna om att förstå de potentiellt negativa konsekvenserna av investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår hållbarhetsprofil.

NorQuant Multi-Asset, investerar i ett brett spektrum av tillgångsklasser (aktier, räntor, råvaror och fastigheter) genom kostnadseffektiva och likvida ETF:er. Detta representerar breda index i dessa tillgångsklasser och fonden är därmed exponerad mot alla hållbarhetsrisker som finns i dessa index. Vi integrerar hållbarhetsrisker i vår investeringsanalys och investeringsprocess och analyserar risken på samma sätt som andra identifierade risker, till exempel marknadsrisk och likviditetsrisk. Hållbarhetsrisker är inte bindande för våra investeringsbeslut, men vi tar hänsyn till dem när vi väljer mellan ETF:er. Vi prioriterar mer hållbara ETF:er när det är möjligt, under förutsättning att de valda ETF:erna har samma exponering, kostnad och likviditet. Vi anser att denna strategi har en positiv inverkan på avkastningen och minskar den negativa påverkan på avkastningen.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår hållbarhetsprofil och är transparenta om vår strategi för hållbarhetsrisker.

Läs NorQuant Kapitalforvaltnings hållbarhetspolicy här.