Bærekraft

 

NorQuant Kapitalforvaltning tar bærekraftsrisiko på alvor. Vi er opptatt av å forstå de potensielt negative konsekvensene av investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre vår bærekraftsprofil.

NorQuant Multi-Asset, investerer i et bredt spekter av aktivaklasser (aksjer, renter, råvarer og eiendom) gjennom rimelige og likvide ETF-er. Dette representerer brede indekser i disse aktivaklassene, og fondet er dermed eksponert for alle bærekraftsrisikoer som finnes i disse indeksene. Vi integrerer bærekraftsrisiko i vår investeringsanalyse og -prosess, og analyserer risikoen på samme måte som andre identifiserte risikoer, for eksempel markedsrisiko og likviditetsrisiko. Bærekraftsrisiko er ikke bindende for våre investeringsbeslutninger, men vi tar hensyn til det når vi velger mellom ETF-er. Vi prioriterer mer bærekraftige ETF-er når det er mulig, under forutsetning av at de valgte ETF-ene har samme eksponering, kostnad og likviditet. Vi mener at denne strategien har en positiv innvirkning på avkastningen og reduserer den negative påvirkningen på avkastningen.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre vår bærekraftsprofil og er transparente om vår tilnærming til bærekraftsrisiko.

Les NorQuant Kapitalforvaltnings bærekraftpolicy her.