Automatiserte investeringsanalyser

 

Bruk av kvantitative metoder innen forvaltning har økt raskt de seneste årene. Verdens største og mest profesjonelle forvaltere som “Oljefondet” her i Norge (Statens Pensjonskasse Utland) har tatt i bruk indeksfond og faktorforvaltning, og det har blitt lansert standardløsninger i form av faktorfond rettet mot privatmarkedet. Også blant family offices og institusjonelle investorer er det en klar trend med å komme i gang med en kvantitativ tilnærming til forvaltning for å minske risiko, spare kostnader og øke avkastningen.

mac_book_pro_2017_Left

 

quotationmark-citat-iconTjenesten hjelper profesjonelle investorer å velge de beste fondene.

NorQuant Technology har utviklet et verktøy for analyse av fond, Prisma. Verktøyet hjelper profesjonelle investorer å velge de beste fondene. Problemet selskapet løser er at kostnader spiser for mye av fondenes avkastning og at det er umulig å si hvilke fond vil gjøre det bra fremover. Forbrukerrådet publiserte en rapport om dette i 2018. Selskapets analyser vil gi en bedre innsikt i hva som driver avkastningen til et fond, og gjør det dermed mulig å langt bedre skille flaks fra dyktighet. De automatiserte analysene er basert på nobelprisvinnende forskning som bruker såkalte faktorer, store mengder data og rå datakraft. Før var denne typen analyser forbeholdt finansgiganter med enorme budsjetter og mange ansatte. Selskapet skal gjøre kunnskapen om hvilke fond man bør velge tilgjengelig for flere, både profesjonelle og private investorer, og både i Norge og internasjonalt.

A. verktøy 2Analyseverktøyet hjelper brukeren å finne riktige fond, og automatisk vise de viktigste egenskapene ved et fond. Verktøyet vil også anbefale andre relevante fond og alternative plasseringer.

Det er et stort potensial i å utvikle analysetjenester for aksjer, og dette er noe selskapet prioriterer. NorQuant har globale markedsdata for aksjer og beholdningsdata til nordiske aksjefond, og kan anvende egenutviklede markedsmodeller for å analysere aksjemarkedet og aksjefond.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

KONTAKT OSS