Vitenskapelig og regelstyrt forvaltning

 

Markedene endrer seg raskere enn noensinne. Stabile investeringsstrategier kan fort tiltrekke seg for mye kapital og gi ustabil avkastning. Timing er fortsatt en kunst, men har blitt enda mer dynamisk. NorQuant bruker banebrytende statistisk analyse og maskinlæring, kombinert med verdensledende ekspertise på de globale finansmarkedene for å oppdage investeringsmuligheter. NorQuant Kapitalforvaltning skal etablere seg som den ledende fondsforvalteren som benytter en ren regelstyrt kvantitativ tilnærming til investeringer.

Les om vårt første fond,

NorQuant Multi-Asset

 

Hold meg oppdatert

 

Start din handel av våre fond i dag

Kjøp hos Njord Kjøp hos Nordnet Kjøp hos Pareto

Kjøp hos Kron Kjøp hos Skagen Kjøp hos DnB

NorQuant Multi-Asset er et kombinasjonsfond (kan ha en aksjeandel lavere enn 80 %) og må derfor handles fra ordinær verdipapirkonto/depot, og ikke aksjesparekonto (ASK). I Nordnet kan fondet også handles i Investeringskonto Zero. Fondet kan handles gjennom de fleste banker og meglerhus på forespørsel. Fondet er registrert hos Allfunds og MFEX.

Fond Startdato Valuta Pris 1D 1U 1M Hittil i år Siden start

Investeringsfilosofi

 

Vi ønsker å tilby private og profesjonell investorer og tradere i Norden strategier med banebrytende datavitenskap som hovedfaktor for beslutningsprosessen. Vårt analyseteam består av PhDs og eksperter innen kvantitativ finans, maskinlæring (A.I.) og matematikk, kombinert med praktisk erfaring fra institusjonell kapitalforvaltning og trading. Vi bruker denne kunnskapen og erfaringen til å utvikle mer avanserte strategier enn det som inntil nå har vært åpent tilgjengelig for investorer og tradere i Norden.

 

Regelstyrt og systematisk forvaltning: Jobber kontinuerlig med nye metoder som integreres og automatiseres i forvaltningen.

Tilgang på de beste data: NorQuant bruker hovedsakelig finansielle datasett fra Factset, og klimadata fra Nord universitet. Vi bruker banebrytende teknologier for å rense, behandle og analysere disse dataene med distribuert cloud computing.

Avanserte kvantitative analyser: Baserer oss på forskning fra nobelprisvinnende og verdensledende miljøer.

ESG: Sentral del av vårt forsknings- og utviklingsarbeid, og er et essensielt element i våre strategier.

Maskinlæring: Gjennom vårt forskningsprosjekt utvikler vi avanserte og revolusjonerende metoder for automatisk å finne signaler i store mengder data. Dette gir NorQuant et forsprang sammenlignet med tradisjonelle metoder og aktører.

quotationmark-citat-iconNorQuant gir investorer muligheten til å investere i regelstyrte, forskningsbaserte fond.

NorQuant Kapitalforvaltning er et verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende tjenester:

Investeringstjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (1)

  • Nr 1: Mottak og formidling av ordre

  • Nr 4: Porteføljeforvaltning

Tilknyttede tjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-6 (1)

  • Nr 5: Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, analyser og generelle anbefalinger