- NorQuant Kapitalforvaltning -

Vitenskapelig og regelstyrt forvaltning

NorQuant Kapitalforvaltning tilbyr godt diversifiserte porteføljer med tilnærmet ubegrenset kapasitet, hvor responsen på endringer i markedet er basert på en kvantitativ og systematisk tilnærming, snarere enn skjønnsmessige komitébeslutninger som en vanlige i mange investeringsmiljøer. Kapitalforvaltning har de siste årene opplevd en stor endring; fra manuelle subjektive analyser til data-drevne prosesser. Vi startet NorQuant Kapitalforvalting for å tilby investorer bedre og billigere fond, gjennom automatiserte, svært skalerbare og kostnadseffektive løsninger.

Les om vårt første fond, NorQuant Multi-Asset

Investeringsfilosofi

Selskapets edge er å bruke kvantitative metoder og avansert teknologi for å analysere og forutsi markedstrender og svingninger. Dette gjør at vi kan ta mer informerte og nøyaktige investeringsbeslutninger basert på data og statistikk, og ikke bare subjektive vurderinger og følelser. Det som skiller oss fra andre forvaltere er at vi kan tilby våre kunder en mer robust og effektiv investeringsstrategi, med tilnærmet ubegrenset kapasitet.

Regelstyrt og systematisk forvaltning: Jobber kontinuerlig med nye metoder som integreres og automatiseres i forvaltningen.

Tilgang på de beste data: NorQuant-konsernet bruker hovedsakelig finansielle datasett fra Factset, og klimadata fra Nord universitet. Vi bruker banebrytende teknologier for å rense, behandle og analysere disse dataene med distribuert cloud computing.

Avanserte kvantitative analyser: Baserer oss på forskning fra nobelprisvinnende og verdensledende miljøer.

Maskinlæring: Gjennom forskningsprosjekt i NorQuant Technology utvikles avanserte og revolusjonerende metoder for automatisk å finne signaler i store mengder data. Dette gir NorQuant-konsernet et forsprang sammenlignet med tradisjonelle aktører.

quotationmark-citat-iconNorQuant Kapitalforvaltning gir investorer muligheten til å investere i regelstyrte, forskningsbaserte fond.

NorQuant Kapitalforvaltning er et verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende tjenester:

Investeringstjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (1)

  • Nr 1: Mottak og formidling av ordre

  • Nr 4: Porteføljeforvaltning

Tilknyttede tjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-6 (1)

  • Nr 5: Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, analyser og generelle anbefalinger