Norges Forskningsråd satser på NorQuant og Nord universitet

 

NorQuant fikk tildelt 14 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd i desember 2019. Støtten er til vårt 4-årige forskningsprosjekt rundt bruk av selvlærende systemer (maskinlæring) for bærekraftige investeringsstrategier. Forskningsprosjektet ble startet våren 2020 i samarbeid med blant annet Nord universitet. For oss i NorQuant er dette er stor tillitserklæring til det arbeidet vi har gjort og våre planer fremover. Maskinlæring og bærekraftig investeringer er midt i kjernen av det vi fokuserer på og vi gleder oss til å satse enda sterkere på dette sammen med våre profesjonelle partnere.

Forskningsprosjektet

NorQuant jobber med å forbedre nåværende state-of-the-art investeringsresearch ved hjelp av ny avansert matematikk og selvlærende systemer (maskinlæring). Jobben blir nå utvidet til å inkludere avansert ESG-forskning hvor Nord universitet har en ledende posisjon. Målet med prosjektet er å finne de beste metodene til å måle – og forutse – de effektene et klima i endring har på markeder, sektorer og forskjellige individuelle selskaper.

Om ESG

ESG står for «Environmental, Social and Governance» og kan oversettes til norsk som miljø, sosiale og selskapsstyring. ESG-kriterier brukes stadig mer innen fondsstrategier og investeringsrådgivning som et filter for å unngå uetiske selskaper, men ESG kan også hjelpe å identifisere sektorer og selskaper som er mer utsatt for finansielle risiko eller lavere forventet avkastning. ESG er et relativt nytt forskningsområde hvor bruk av alternative datakilder og maskinlæring har vist svært lovende resultater.

dag_asheim

Dag Asheim
Aksjonær og tidligere styremedlem NorQuant AS

quotationmark-citat-icon

Norges Forskningsråds støtte til NorQuant er både en annerkjennelse av NorQuants seriøsitet og kompetanse, samtidig som det gir selskapet en unik mulighet til å ta en posisjon innenfor bærekraftig investeringer (ESG).

Nord universitet arbeider med flere internasjonale forskningsprosjekter gjennom blant annet deltakelse i EUs forskningsprogram Horizon 2020, som er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsgruppen rundt professor Thomas Leirvik er blant verdens ledende på klima/ESG-forskning. NorQuant selv har høy intern kompetanse på maskinlæring. 

Målsetning med forskningsprosjektet er blant annet:

  • Bruk av maskinlæring til å utvikle optimale porteføljer og strategier.
  • Undersøke hvordan ESG- og klimarisikofaktorer påvirker avkastning på både selskaps-, sektor- og makronivå.
  • Bidra til økt åpenhet rundt ESG- og klimarisikofaktorer i porteføljer (avsløre og forhindre «grønnvasking»).
  • Utvikle transparente ESG-indekser og investeringsstrategier.

 

 

Forskningsrådet

 

nord_uni_logo

 

Norsk Regnesentral

 

Potensielt interesserte forskningspartnere
bes ta kontakt.