Norges Forskningsråd satser på NorQuant og Nord universitet

 

NorQuant ble tildelt 14 millioner kroner i støtte fra Norges forskningsråd i desember 2019. Støtten går over fire år og er til et forskningsprosjekt om bruk av selvlærende systemer (maskinlæring) for bærekraftige investeringsstrategier. Prosjektet ble startet opp våren 2020 i samarbeid med blant annet Nord universitet og er en stor tillit for oss i NorQuant for arbeidet vi har gjort og våre fremtidsplaner.

Forskningsprosjektet

NorQuant jobber for å forbedre dagens toppmoderne investeringsforskning ved å bruke nye avanserte matematikk- og selvlæringssystemer (maskinlæring). Jobben utvides nå til å omfatte avansert ESG-forskning der Nord universitet har en ledende posisjon. Formålet med prosjektet er å finne de beste metodene for å måle – og forutsi – effektene av et endret klima på markeder, sektorer og ulike enkeltbedrifter.

Fokus på spørsmål som miljø, sosiale forhold og eierstyring i investeringer kan bidra til å identifisere sektorer og selskaper som er mer utsatt for finansiell risiko eller lavere forventet avkastning.

Om ESG

ESG står for «Environmental, Social and Governance» og kan oversettes til norsk som miljø, sosiale og selskapsstyring. ESG-kriterier brukes stadig mer innen fondsstrategier og investeringsrådgivning som et filter for å unngå uetiske selskaper, men ESG kan også hjelpe å identifisere sektorer og selskaper som er mer utsatt for finansielle risiko eller lavere forventet avkastning. ESG er et relativt nytt forskningsområde hvor bruk av alternative datakilder og maskinlæring har vist svært lovende resultater.

dag_asheim

Dag Asheim
- Aksjonær og tidligere styremedlem NorQuant AS

quotationmark-citat-icon

Norges Forskningsråds støtte til NorQuant er både en annerkjennelse av NorQuants seriøsitet og kompetanse, samtidig som det gir selskapet en unik mulighet til å ta en posisjon innenfor bærekraftig investeringer (ESG).

Nord universitet arbeider med flere internasjonale forskningsprosjekter gjennom blant annet deltakelse i EUs forskningsprogram Horizon 2020, som er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsgruppen rundt professor Thomas Leirvik er blant verdens ledende på klima/ESG-forskning. NorQuant selv har høy intern kompetanse på maskinlæring. 

Målsetning med forskningsprosjektet er blant annet:

  • Bruk av maskinlæring til å utvikle optimale porteføljer og strategier.

  • Undersøke hvordan ESG- og klimarisikofaktorer påvirker avkastning på både selskaps-, sektor- og makronivå.

  • Bidra til økt åpenhet rundt ESG- og klimarisikofaktorer i porteføljer (avsløre og forhindre «grønnvasking»).

  • Utvikle transparente ESG-indekser og investeringsstrategier.

 

Forskningsrådet

 

nord_uni_logo

 

Norsk Regnesentral