Norges Forskningsråd satser på NorQuant og Nord universitet

 

NorQuant ble tildelt 14 millioner kroner i støtte fra Norges forskningsråd i desember 2019. Støtten går over fire år og er til et forskningsprosjekt om bruk av selvlærende systemer (maskinlæring) for bærekraftige investeringsstrategier. Prosjektet ble startet opp våren 2020 i samarbeid med blant annet Nord universitet og er en stor tillit for oss i NorQuant for arbeidet vi har gjort og våre fremtidsplaner.

Forskningsprosjektet

NorQuant jobber for å forbedre dagens toppmoderne investeringsforskning ved å bruke nye avanserte matematikk- og selvlæringssystemer (maskinlæring). Jobben utvides nå til å omfatte avansert ESG-forskning der Nord universitet har en ledende posisjon. Formålet med prosjektet er å finne de beste metodene for å måle – og forutsi – effektene av et endret klima på markeder, sektorer og ulike enkeltbedrifter.

Fokus på spørsmål som miljø, sosiale forhold og eierstyring i investeringer kan bidra til å identifisere sektorer og selskaper som er mer utsatt for finansiell risiko eller lavere forventet avkastning.

dag_asheim

Dag Asheim
Aksjonær og tidligere styremedlem NorQuant AS

quotationmark-citat-icon

Norges Forskningsråds støtte til NorQuant er både en annerkjennelse av NorQuants seriøsitet og kompetanse, samtidig som det gir selskapet en unik mulighet til å ta en posisjon innenfor bærekraftig investeringer (ESG).

Nord universitet arbeider med flere internasjonale forskningsprosjekter gjennom blant annet deltakelse i EUs forskningsprogram Horizon 2020, som er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsgruppen rundt professor Thomas Leirvik er blant verdens ledende på klima/ESG-forskning. NorQuant selv har høy intern kompetanse på maskinlæring. 

Målsetning med forskningsprosjektet er blant annet:

  • Bruk av maskinlæring til å utvikle optimale porteføljer og strategier.
  • Undersøke hvordan ESG- og klimarisikofaktorer påvirker avkastning på både selskaps-, sektor- og makronivå.
  • Bidra til økt åpenhet rundt ESG- og klimarisikofaktorer i porteføljer (avsløre og forhindre «grønnvasking»).
  • Utvikle transparente ESG-indekser og investeringsstrategier.

 

Forskningsrådet

 

nord_uni_logo

 

Norsk Regnesentral