2 min read

God start for NorQuant-strategi - UPDATE

Featured Image


Strategiens utvikling før kostnader siden starten av live testen på 28. juni 2019. MSCI ACWI (verdensindeksen) og NorQuant Multi-Asset er i dollar og OSEBX er i norske kroner. Strategien investerer via store likvide ETF-er notert i dollar. Når vi startet live-testen valgte vi å ikke hedge valuta. Resultatet av NorQuant-strategien målt i norske kroner er altså faktisk betydelig bedre enn det som vises i grafen pga at dollaren har styrket seg kraftig (ca. 25%) siden juni i fjor men, siden vi anser dette som uforventet avkastning, velger vi å ikke ta med det i avkastningen på strategien.

NorQuant Kapitalforvaltning skal starte flere regelstyrte investeringsfond, blant annet et såkalt multi asset-fond. Strategien har greid seg svært godt i disse tider med korona-virus og kraftig fall i oljeprisen.

28. juni 2019 startet NorQuant investeringer med virkelige penger for å teste ut strategien bak multi asset-fondet. Med den senere tids kraftige fall i aksjemarkedet har strategien virkelig fått noe å bryne seg på, vi er derfor glade for å kunne fortelle at strategien har fungert slik vi forventet. Modellene varslet økt usikkerhet, og vektet seg ned i aksjer og opp i rentebærende papirer før det store kursfallet på verdens aksjebørser kom. Mens verdensindeksen (ACWI) og OSEBX er ned 5,0% og 13,0% per 23. april, er vår strategi 1,9% i pluss. Det er vi godt fornøyd med, tatt i betraktning de store fallene i finansmarkedene på grunn av korona-virus og stort fall i oljeprisen.


Som denne grafen viser har svingningene underveis vært betydelig lavere enn for aksjeindeksene (grafen viser en backtest av strategien, før kostnader).

Slik fungerer strategien

Hovedtanken er at strategien skal fokusere på å skape langsiktig avkastning, men samtidig skal prøve å unngå store tap underveis. Som navnet tilsier kan porteføljen bestå av ulike aktivaklasser - aksjer, renter, eiendom og råvarer. For å unngå de mest kortsiktige svingningene revurderer vi porteføljesammensetningen kun én gang hver måned. Enkelt forklart spør algoritmene om det har kommet flere skyer på himmelen siden sist. Hvis svaret er ja, vekter vi oss ned i aksjer og opp i tryggere aktivaklasser som f. eks. renter. Alle beregninger skjer automatisk slik at vi unngår å bli påvirket av følelser og hva vi selv måtte tro.

Strategien er ment for investorer som ikke vil ta sjansen på å være med langt ned når aksjemarkedet faller kraftig, og som i bytte mot dette er villige til å gi bort noe av avkastningen i aksjemarkedets beste år. Det skal være et godt diversifisert fond som "trykker på gassen" når det er gode tider i aksjemarkedet, men i andre perioder er forsiktig.

Målet er at du skal kunne legge fondet i skuffen og slippe å følge med på børsutviklingen hvis du har noen års tidshorisont. Fondets utvikling skal også være temmelig uavhengig av hvordan aksjemarkedet utvikler seg og dermed passe godt inn som et stabiliserende element.