2 min read

NorQuant Multi-Asset aktivaklasser

Featured Image

En aktivaklasse er en bred kategori investeringer. Aksjer, f.eks., eller eiendom, råvarer, valuta eller stats- eller selskapsobligasjoner. Fondet NorQuant Multi-Asset investerer i et bredt utvalg av aktivaklasser og underklasser, men alltid via såkalte børsnoterte fond, eller ETFer. Fondet kan  investere i:

  • aksjer i forskjellige regioner eller land som f.eks Europa, USA, Japan eller Emerging Markets. 
  • rentepapirer i forskjellige regioner, som f.eks. Amerikanske statpapirer eller Europeiske selskapsobligasjoner
  • eiendom, f.eks. via ETFer som følger alle børsnoterte eiendomsaksjer i Europa eller resten av verden
  • råvarer, som f.eks. industrielle metaller eller edelmetaller

 

NorQuant Multi-Asset består av forskjellige aktivaklasser, og ulike aktivaklasser bidrar i ulike faser.

Teorien bak: ulike aktivaklasser går opp og ned i motsatte sykluser

fond multi asset four season portfolio diagram

Teorien bak Multi-Asset strategien kan godt vises ved å dele opp fasen i økonomien basert på to dimensjoner: høy/lav vekst, og høy/lav inflasjon. Hvis vi så ser hvordan et par av de største aktivaklassene har gjort det i disse periodene så ser vi at aksjer ofte gjør det bra, særlig på lengre sikt, men at det er faser i økonomien at denne aktivaklassen kan vise et raskt fall, eller gjøre det dårligere enn andre mer defensive aktivklasser.

fond multi asset aktivaklasser diagram historisk avkastning v2

Grafen over viser årlig avkastning i forskjellige aktivaklasser, og vi kan se det er store forskjeller i de ulike aktivaklassene fra år til år. Teknologiaksjene i NASDAQ-indeksen (QQQ) har f.eks. gjort det svært bra de seneste årene, men hvis vi ser på historikken for denne type store vekstaksjer så er det lite sannsynlig at denne meravkastningen vil vare.

Den generelle konklusjonen er at det er mye å hente på å diversifisere over forskjellige aktivaklasser, og at avkastningen investorer får i stor grad blir bestemt av valget av aktivaklasser man investerer i.

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Les mer om NorQuant Multi-Asset fond: