2 min read

NorQuant søker internship-kandidater

Featured Image

NorQuant er i sterk vekst og utlyser nå betalt internship innenfor temaet "Machine Learning for Asset Management".

NorQuant inviterer Master-studenter og PhD-kandidater til å søke på internship. Interesserte kandidater bes oversende en forskningsartikkel eller Master-oppgave de har skrevet innen tema "Machine learning for asset management". Relevante tema er f. eks. hvordan man kan bruke maskinlæring til å forutse aksjers utvikling eller hvordan maskinlæring kan benyttes til å bedre risikostyring eller å gi et bedre grunnlag for investeringsbeslutninger. 
Fem kandidater vil bli invitert til å holde en online presentasjon på tirsdag 2. juni med 5 minutters "pitch" etterfulgt av 5 minutter med spørsmål og svar. Juryen vil bestå av fire internasjonale eksperter på området:

  • Marcos Lopez de Prado. Tidligere Head of Machine Learning ved AQR, Professor ved Cornell University og kåret til "Quant of the year i 2019" av Journal of Portfolio Management.
  • Laurens Swinkels. Forskningsdirektør i Robeco, førsteamanuensis ved Erasmus University og styremedlem i Norsk Forening for Kvantitativ Finans.
  • Kjersti Aas. Assisterende forskningsdirektør i Norsk Regnesentral og styremedlem i Norsk Forening for Kvantitativ Finans.
  • Alberto Jimenes. Analysesjef i NorQuant og tidligere ansvarlig for faktorstrategier i Norges Bank Investment Management.

Vinneren får en premie på 20 000 kroner og mulighet til et tre måneder betalt internship hos NorQuant i sommer eller høst.

- Vi ser på dette som en meget god mulighet til å knytte kontakt med høyt kvalifiserte mastergrad-studenter og doktorgrad-stipendiater som er spesielt interesserte i maskinlæring innenfor finans. NorQuant har et sterkt miljø på dette området, blant annet gjennom vårt 4-årige forskningsprosjekt "maskinlæring for bærekraftige investeringer", sier NorQuant-gründer Thomas Nygaard.

Interesserte kandidater bes oversende relevante papirer til Nygaard på epost til tn@norquant.no innen 27. mai, med tittel "NorQuant Internship". Det er viktig at man i tillegg til kontaktdata oppgir hvilken akademisk institusjon man studerer eller forsker ved, når man forventer å avslutte studier eller doktorgradsoppgaven og tittel på oppgaven. Selve oppgaven samt CV bes også oversendt. Alle dokumenter må vedlegges i PDF-format.

Spørsmål kan sendes Thomas Nygaard via epost. Kun shortlistede kandidater vil bli kontaktet.