1 min read

Artikkel i AMWatch om NorQuant Multi-Asset

Featured Image

Vår forvalter, Thomas Nygaard fra NorQuant Kapitalforvaltning, ble i forrige uke intervjuet av Søren R. Top i AMWatch om den fantastiske utviklingen i NorQuant Multi- Asset.


Artikkel tar for seg utviklingen i NorQuant Multi-Asset mot andre sammenlignbare fond, og den positive avkastningen i et utfordrende investeringsklima i 2022. Les mer om oppbyggingen av fondet i form av ulike aktivaklasser og bruken av børsnoterte fond (ETF).

AMWatch

Klikk her for å lese mer artikkelen (gratis prøveperiode ved registrering): AMWatch om NorQuant Multi-Asset.