1 min read

E24 om NorQuant fond

Featured Image

Daglig leder, Thomas Nygaard, i NorQuant Kapitalforvaltning har blitt intervjuet av E24. Artikkelen tar for seg nordmenns beholdning i aksjer og fond, og fokuset på grønne investeringsmuligheter (ESG).

I en rapport fra AksjeNorge, basert på data fra Euronext VPS, kommer det frem at 531.000 nordmenn eier aksjer for 162 milliarder kroner.

Rapporten viser også at norske privatpersoner er svakt i overvekt i grønne aksjer.

Fremveksten av flere nye selskaper på Oslo Børs, mange av dem «grønne» og ESG-vennlige, har kommet i takt med økende fokus på bærekraft og miljø. ESG står for «Environmental, Social and Governance» og innebærer fokus på bærekraft, samfunnsansvar og god selskapsstyring.

– Det blir stadig mer populært å snakke om bærekraft, ESG og grønne aksjer, men det er ikke bare prat. Vi ser at interessen for det grønne er stor, sier Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge.

Les hele artikkelen her: Nordmenn strømmer til grønne aksjer