1 min read

Seasonality

Featured Image

Seasonality, eller årstidsvariasjoner, viser at aksjer gjør det bedre i bestemte perioder eller måneder enn andre.

Tradisjonell seasonality er f.eks. statistikk som viser at det lønner
seg å ikke være investert i aksjer i sommermånedene (“Sell in May…)
eller at børsens retning de første dagene i januar gir en indikasjon for
resten av året. En utfordring med denne type statistikk er at selv om
slike effekter kan vises å eksistere, så er det ofte for lite data til
at de er signifikante. Det vil si at selv om børsen har utviklet seg på
en bestemt måte over en bestemt periode så trenger det ikke å være noen
økt sannsynlighet for at det også skjer i fremtiden.

Andre seasonality-effekter har derimot blitt vist å ha en signifikant
indikasjon for fremtiden, selv om disse effektene ofte er for små til å
kunne handles på. Eksempler på dette er ukedager-effekten, som viser
økt avkastning på fredager og dårligere avkastning mandager,
meravkastning på dager rett før ferier, og mindreavkastning på dager
rett etter ferier.

De seneste årene er det også blitt publisert interessant forskning om
en mer avansert type seasonality, som rangerer aksjer basert på
avkastningen i samme kalendermåneder. Denne seasonality-faktoren viser
at aksjer har en økt sannsynlighet for å gjøre det bra i måneder de har
gjort det bra i tidligere. Teorien bak denne faktoren er at bestemte
faktorer gjør det bra i bestemte måneder, og ved å sortere på hvilke
aksjer gjør det bra i en måned, så får vi en indirekte sortering på
aksjer som har en høy vekting i disse faktorene.


Referanser

Bogousslavsky, Vincent, Seasonalities in Anomalies (July 1, 2015).https://ssrn.com/abstract=2558742

Keloharju, Matti and Linnainmaa, Juhani T. and Nyberg, Peter, Common
Factors in Return Seasonalities (December 2014). NBER Working Paper No.
w20815.https://ssrn.com/abstract=2545213