2 min read

Størrelse

Featured Image

Når vi tenker på hvilke aksjer som det er best å investere i så er det lett å tro at det må være de mest kjente, største selskapene på børsen: Apple og Microsoft, i USA for eksempel, eller Statoil, DNB og Telenor her i Norge. Dette er selvfølgelig selskap som har gjort det veldig bra, og som vi kunne ha tjent mye på hvis vi hadde kjøpt dem for lenge siden og beholdt dem. Men, det er dermed ikke sagt at de også vil gjøre det best fremover.

Det viser seg nemlig at hvis vi sorterer aksjer på størrelse og ser
hvordan de gjør det fremover i tid, så er det ikke de aller største som
gjør det best, men de små og mellomstore. Det lønner seg altså nettopp å
unngå de aller største aksjene i markedet.

Måten å finne disse aksjene vi bør unngå på er veldig enkel: vi
sorterer på markedsverdi, det vil si antall aksjer i et selskap ganger
nåværende aksjekurs. Hvis vi da systematisk unngår å investere i de
aller største, så viser statistikken at det gir en meravkasting i
forhold til totalmarkedet.

Grunnen til at de største ikke fungerer best diskuteres i forskningen
men mest sannsynlig er det pga den ekstra risikoen ved små selskaper
som blir belønnet, eller at for mange investorer liker de mest kjente
selskapene og at disse derfor prises litt for høyt.

De siste årene har det blitt publisert spennende forskning som viser
muligheter å forbedre størrelses-faktoren. Bl.a. ved å systematisk luke
ut små aksjer som scorer veldig dårlig på andre faktorer som kvalitet og
beta.


Referanser

Asness, Clifford S. and Frazzini, Andrea and Israel, Ronen and
Moskowitz, Tobias J. and Pedersen, Lasse Heje, Size Matters, If You
Control Your Junk (January 22, 2015). Fama-Miller Working Paper.
Available at SSRN:https://ssrn.com/abstract=2553889orhttp://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2553889

Fama, E. F. and French, K. R. (1992), The Cross-Section of Expected Stock Returns. The Journal of Finance, 47: 427–465. http://home.cerge-ei.cz/petrz/GDN/Fama_French_92.pdf