2 min read

Verdi-faktoren

Featured Image

Den kanskje mest kjente faktoren er verdi-faktoren. Delvis er dette takket være Warren Buffet, antakeligvis verdens mest kjente investor, som bruker denne metoden og fått mye publisitet de seneste ti-årene.

Varianter

Verdi-faktoren er altså aksjekurs delt på fundamental verdi, men dette kan defineres på forskjellig måter. Den mest brukte måten er såkalt pris-bok, som er aksjekursen delt på bokført egenkapital. Price-earnings, eller aksjekursen delt på inntekter, og pris/kontantstrøm er også mye brukt, og de seneste årene er det kommet studier som sier at litt mer detaljerte indikatorer som EV/EBITDA fungerer bra. Alle disse nøkkeltallene fanger jo opp noenlunde det samme forholdet, nemlig om en aksje er “dyr” eller “billig”. Den beste og mest stabile måten å finne verdi-aksjer er derfor sannsynligvis å bruke en kombinasjon av disse indikatorene.

Risiko

En risiko ved investering basert på verdi-faktoren er at kan være en
god grunn til at aksjer prises veldig lavt i forhold til verdiene som
vises i regnskapet. Det kan f.eks. være at det har vært negative ting
som har skjedd siden siste regnskapet ble publisert, eller at alvorlige
problemer ved et selskap ikke er kommet til syne enda i det siste
regnskapet.

Tålmodighet

En annen risiko ved bruk av verdi-faktoren er at den kan krever en del tålmodighet. Verdi er nemlig en relativ langsiktig faktor. Det vil si at det kan være perioder på mange år hvor denne faktoren ikke blir belønnet, hvor billige aksjer ikke øker i kurs men bare blir billigere og billigere. Dette skjedde f.eks. i dot-com hypen rundt årtusenskiftet hvor det var høy fokus på dyre vekstaksjer. I praksis viser det seg at det er vanskelig for investorer, og analytikere, å holde fast ved en strategi i sånne perioder med flere år med dårlig avkastning.


Referanser

Asness, Clifford S. and Frazzini, Andrea and Israel, Ronen and
Moskowitz, Tobias J., Fact, Fiction, and Value Investing (June 1, 2015).
Published in Journal of Portfolio Management, Fall 2015, Vol. 42, No.
1. https://ssrn.com/abstract=2595747

Fama, E. F. and French, K. R. (1992), The Cross-Section of Expected Stock Returns. The Journal of Finance, 47: 427–465. http://home.cerge-ei.cz/petrz/GDN/Fama_French_92.pdf