2 min read

Halvårsrapport NorQuants fond

Featured Image

Våre fond, NorQuant Multi Asset og NorQuant ESG, har nå henholdsvis over 18 og 12 måneders historikk. Under kan du lese om utviklingen i første halvår 2022.


NorQuant Multi-Asset

NorQuant Multi-Asset viste en nøytral utvikling i det første halvåret av 2022. Resultatet er svært sterkt sammenlignet med referanseindeksen vår som falt ca. 7,5 % i samme periode. Sammenlignet med over 30 andre fond i samme Morningstar-kategori (Kombinasjonsfond, NOK, Moderat) er NorQuant Multi-Asset et av de fondene med aller høyest avkastning. NorQuant Multi-Asset har i det første halvåret av 2022 levert en langt bedre avkastning enn aksjemarkedet, med betydelig lavere risiko.

Det siste halvåret viste fondets investeringer i aksje-ETFer, og eiendoms-ETFer en negativ utvikling, men dette ble kompensert av positive bidrag fra investeringene i obligasjons-ETFer og råvare-ETFer.

Fondets eksponering mot utenlandske valuta, hovedsakelig USD og EUR, har i denne perioden bidratt til det sterke resultatet. Målt mot norske kroner styrket den amerikanske dollar seg med nesten 12 %, mens euro styrket seg ca. 3 %.

Det har ikke vært noen organisatoriske forandringer det siste året og det har ikke vært noen andre vesentlige endringer.

På balansedagen 30.06.2021 er fondet investert ca. 31 % i aksjer, 28 % i obligasjoner, 21 % i råvarer og 20 % i eiendom. Investeringene gjøres via solide, likvide ETF-er som følger brede indekser internasjonalt innenfor aksjer, renter, råvarer og eiendom. De viktigste risikoene for fondet vil være svak avkastning i disse markedene, eller store bevegelser på valutamarkedet. Særlig en svekkelse av USD og EUR mot NOK vil påvirke fondets avkastning i norske kroner negativt.

MA ytd

Les mer om NorQuant Multi-Asset her.


NorQuant ESG

NorQuant ESG har i det første halvåret i 2022 gitt en negativ avkastning på -16,4 %. Dette er ca. 4,2 % mindre enn referanseindeksen som falt ca. -12,2 %. Fondet har hatt en lavere volatilitet en referanseindeksen.

NorQuant ESG er har i perioden vært relativt sterkt vektet mot europeiske aksjer utenfor Euro-området, særlig skandinaviske aksjer, som generelt ligger i verdenstoppen på ESG-kriterier og hvor vi nå også finner mange aksjer som scorer høyt på de øvrige kvantitative faktorene som vår strategi vurderer.

Fondets eksponering mot europeisk valuta, hovedsakelig EUR men også GBP og CHF, har i perioden ikke påvirket resultatet i veldig stor grad.

På balansedagen 30.06.2021 er fondet fullinvestert i 100 europeiske aksjer i henhold til fondets mandat.

De viktigste risikoene for fondet vil være svak avkastning i de europeiske aksjemarkedene generelt, svak avkastning i ESG-aksjer, eller svak avkastning spesifikt i de 100 aksjene fondsstrategien velger. En svekkelse av EUR og de øvrige europeiske valutaene, hovedsakelig GBP og CHF, mot NOK eller SEK vil påvirke fondets avkastning i norske og svenske kroner negativt.

ESG ytd

Les mer om NorQuant ESG her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De midlene som investeres i fondet kan både øke og minke i verdi, og det er ingen sikkerhet for at du vil få tilbake hele den investerte kapitalen. Vi anbefaler at du tar del av fondets faktablad, informasjonsbrosjyre og fondsvilkår før du investerer. 


Ta kontakt med vår forvalter Thomas Nygaard ved eventuelle spørsmål.