2 min read

Lansering NorQuant ESG

Featured Image

NorQuant Kapitalforvaltning har de seneste årene jobbet med å utvikle og teste en strategi for å sette sammen en portefølje av høy-kvalitets ESG-vennlige aksjer med en stabil meravkasting over tid som mål. Vi lanserte NorQuant ESG 21. juni 2021.

Målet med NorQuant ESG er en portefølje med en solid bærekraftig profil som leverer bra avkastning. Vi integrerer derfor bruk av ESG-kriteria i våre kvantitative strategier som høster risikopremier fra anerkjente faktorer. Disse faktorene, er egenskaper ved aksjer som forskning viser gir meravkastning over tid. Eksempler på slike faktorer er aksjer som har en lav-volatilitet (kjedelige aksjer), aksjer som viser momentum (vinneraksjer), verdiaksjer (aksjer som prises billig) og andre positive egenskaper.  

ESG står for «Environmental, Social and Governance» og innebærer fokus på bærekraft, samfunnsansvar og god selskapsstyring.

Dette brukes stadig mer innen fondsstrategier og investeringsrådgivning som et filter for å unngå uetiske selskaper, og kan også hjelpe med å identifisere sektorer og selskaper som er mer utsatt for finansiell risiko eller lavere forventet avkastning.

NorQuant ESG er et diversifisert, bærekraftig aksjefond. Fondet har en regelstyrt, kvantitativ tilnærming og investerer i en portefølje bestående av 100 børsnoterte europeiske aksjer. NorQuant ESG har som mål å gi en langsiktig meravkastning sammenlignet med referanseindeksen MSCI Europe ESG Universal. Allokeringen i fondet bestemmes ut ifra en regelstyrt, kvantitativ modell som setter sammen en portefølje fordelt på 100 børsnoterte europeiske aksjer med en bærekraftig profil, med høyest forventet risikojustert avkastning basert på NorQuants faktorbaserte modeller. Fondet er «long only», og investerer ikke i derivater. Fondet kan ha en betydelig vekting mot forskjellige sektorer eller land. Fondet investerer i europeiske aksjer og har dermed en valutarisiko. NorQuant ESG er et aksjefond med UCITS-status.

 

Backtest NorQuant ESG 2010-2021

Sterk langsiktig avkastning

Sterk langsiktig avkastning

Backtest ESG
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De midlene som investeres i fondet kan både øke og minke i verdi, og det er ingen sikkerhet for at du vil få tilbake hele den investerte kapitalen. Vi anbefaler at du tar del av fondets faktablad, informasjonsbrosjyre og fondsvilkår før du investerer. 

Les mer om fondet her: NorQuant ESG