3 min read

NorQuant Multi-Asset: Strategien bak fondet inkl . backtest

Featured Image

NorQuant Kapitalforvaltning har de seneste årene jobbet hardt med utviklingen og testingen av en Multi-Asset strategi. Ideen bak fondet startet som et konsulentoppdrag for et investeringsfond i 2016.

Strategien fokuserer på å skape langsiktig avkastning, og samtidig unngå store tap underveis. Som navnet tilsier kan porteføljen bestå av ulike aktivaklasser - aksjer, renter, eiendom og råvarer. For å unngå de mest kortsiktige svingningene revurderes porteføljesammensetningen kun én gang hver måned. Enkelt forklart spør algoritmene om det har kommet flere skyer på himmelen siden sist. Hvis svaret er ja, vekter vi oss ned i aksjer og opp i tryggere aktivaklasser som f. eks. renter. Alle beregninger skjer automatisk slik at vi unngår å bli påvirket av følelser og hva vi selv måtte tro.

AKSJER ER UROLIGE, BANKRENTER ER LAVE

Oppnår bedre diversifisering enn tradisjonelle aksje- og kombinasjonsfond ved å investere i flere aktivaklasser: Aksjer, eiendom, renter og råvarer.

Strategien er ment for investorer som ikke vil ta sjansen på å være med langt ned når aksjemarkedet faller kraftig. Det skal være et godt diversifisert fond som "trykker på gassen" når det er gode tider i aksjemarkedet, men i andre perioder er forsiktig.

Målet er at du skal kunne legge fondet i skuffen og slippe å følge med på børsutviklingen hvis du har noen års tidshorisont. Fondets utvikling skal også være temmelig uavhengig av hvordan aksjemarkedet utvikler seg og dermed passe godt inn som et stabiliserende element i en portefølje med andre fond.

Momentum-FAKTOREN: 

En sentral del av strategien er å bruke momentum-faktoren. Forskning viser at aktivaklasser viser momentum. Hvis f.eks. aksjer har vist best avkastning i 6 til 12 måneden, så er det mest sannsynlig at denne meravkastningen vil fortsette noen måneder til. Det samme gjelder for andre aktivaklasser, som f.eks. statspapirer eller eiendom. Ved å følge med på momentum i forskjellige aktivaklasser kan vi investere i de aktivaklassene som har høyest sannsynlighet å gi best avkastning fremover.

Når momentum-modellene våre har valgt de aktivaklassene vi skal ha med i vår portefølje ser vi på volatiliteten og korrelasjonen til de forskjellige ETFene i porteføljen for å bestemme vektingen. De mest volatile ETFene blir vektet ned, og de minst korrelerte ETFene blir vektet opp.

FAKTA OM FONDET

  • Består av likvide og billige ETFer (børsnoterte fond).
  • UCITS-sertifisert, daglig likviditet.
  • Fondet er «long only»
  • Ikke giret
  • Ingen derivater mot valuta

Vi har jobbet hardt med utviklingen av strategien, og testet mange varianter. Vi har sett på forskjellige investeringsunivers og instrumenter, sett på mange forskjellige parameterinnstillinger, oppdateringsfrekvenser og risikonivå. I disse årene vi har jobbet med strategien så har vi vært særlig obs på å unngå data-mining. Strategien vi har kommet frem til velger ikke akkurat de innstillingene som gir best resultat på dataen vi har, tvert imot så bruker strategien vår mange forskjellige parametre, en såkalt ensemble-tilnærming.

Backtest 3.3

Strategien holder godt følge med aksjemarkedene i årene det går oppover, og begrenser fallene betydelig ved å være investert i andre aktivaklasser når markedene er mer urolige. Resultatet er en jevn og bra avkastning, som holder følge med aksjemarkedene på lengre sikt, men med betydelig lavere volatilitet, og mindre store fall. 

Store bevegelser mellom aktivaklassene gir stabilitet

fond multi asset stolpediagram backtest beholdningsdata v2

Kvartalsvise beholdningsoversikt viser at strategien kan være 100% i aksjer når markedene trender oppover, sånn som i 2017 og 2018. Når markedene er mer urolige, sånn som i 2019 og 2020, vekter strategien ser over mot mer stabile aktiva, som f.eks. renter og råvarer. 

Årlig avkastning og største verdifall

Backtest årlig 3.3

Resultatet er en stabil og robust strategi som ikke bare har fungert på papir siden 2016, men også gitt et svært godt resultat i en live-test det siste året gjennom en helt ny og uventet periode: Korona-krisen.  

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De midlene som investeres i fondet kan både øke og minke i verdi, og det er ingen sikkerhet for at du vil få tilbake hele den investerte kapitalen. Vi anbefaler at du tar del av fondets faktablad, informasjonsbrosjyre og fondsvilkår før du investerer.