1 min read

NorQuant Multi-Asset på Pengepodden

Featured Image

Vår forvalter, Thomas Nygaard fra NorQuant Kapitalforvaltning, ble denne uken intervjuet på Pengepodden, en av Norges mest populære podcasts.


Thomas forteller om investeringsstrategien til NorQuant Multi Asset. Aktivafordelingen i fondet bestemmes ut ifra en kvantitativ modell som velger ut aktivaklasser med best momentum (positiv trend).

Klikk her for å lese mer og høre hele episoden: https://www.nordnet.no/blogg/pengepodden-multi-asset-fond-med-ravarer-og-eiendom/