1 min read

NorQuant-emisjon

Featured Image

Vi har tidligere hentet over 20 MNOK via to kampanjer på Dealflow, og vi kommer snart tilbake med en ny mulighet.


NorQuant er et fintech-selskap som leverer innovative fond og nestegenerasjons investeringsanalyse.

Vårt først fond, NorQuant Multi-Asset, opplever stor suksess, og er det eneste norske kombinasjonsfondet med positiv avkastning hittil i år. I tillegg til å ha etablert oss i Sverige, har vi også lansert den første versjonen av vårt fondsanalyseverktøy, Prisma. Nå oppskalerer vi virksomheten!

 

Følg kampanjen via denne lenken, NorQuant-emisjon, så gir vi beskjed når vi åpner for tegninger.

Ta kontakt med daglig leder i NorQuant AS, Thomas Nygaard, ved spørsmål om emisjonen. | Telefon: +47 991 22 033 | Epost: tn@norquant.no