Forskningsprosjekt med SINTEF og Nord universitet

Featured Image

Et bra planleggingsmøte i dag om NorQuant sitt 4-årige forskningsprosjekt rundt ESG/maskinlæring innen investering sammen med SINTEF og Nord universitet. Potensielt interesserte forskningspartnere (family offices, institusjonelle investorer) bes ta kontakt!

Recent Posts