1 min read

NorQuant vokser!

Featured Image

NorQuant utvider teamet og har ansatt Alberto Guillén Jiménez i rollen som analysesjef. Alberto har to Mastergrader i Matematikk og Statistikk og har 7 års erfaring fra NBIM ("Oljefondet") hvor han jobbet med evaluering og implementering av faktorstrategier.

Investeringsbransjen er inne i en periode med store endringer. Forskningsbaserte, regelstyrte tilnærminger til kapitalforvaltning vinner raskt terreng. Jeg gleder meg til å benytte min kunnskap og erfaring fra oljefondet til å videreutvikle NorQuants kvantitative fondsstrategier og analysetjenester.

Analysesjef Alberto Guillén Jiménez

Fra venstre til høyre: styreleder Dag Asheim, daglig leder Thomas Nygaard, og analysesjef Alberto Guillén Jiménez.