1 min read

Seminar i Stockholm

Featured Image

Denne uken holdt vi seminaret "Invester i dag - i aksjer, renter, råvarer eller eiendom?" i Stockholm. Det var et verdifullt seminar der foredragsholderne delte kloke tanker om mulighetene i hver sin aktivaklasse fremover.

Investering i urolige tider: aksjer, renter, eiendom eller råvarer?

Investering i urolige tider: aksjer, renter, eiendom eller råvarer?

I et inspirerende miljø på Operaterrassen i Stockholm tirsdag 31. mai snakket fire eksperter på renter (Fredrik Carlsson), eiendom (Ilija Batljan), råvarer (Torbjörn Iwarson) og aksjer (Ylwa Häggström) om hvordan man best kan investere i det turbulente klimaet som nå råder. Vår forvalter Thomas Nygaard fortalte oss om hvordan han og kollegene jobber med forvaltningen av NorQuant Multi-Asset.

Noen av tankene som foredragsholderne delte var:

  • Fredrik Carlsson fra Carlsson & Norén Asset Management mener at renteøkninger fører til fallende aktivapriser og at deres Makrofond nyter godt av rentebevegelser, noe vi kommer til å se mer av i fremtiden.
  • Ilija Batljan fra Samhällsbyggnadsbolaget, SBB snakket om at vinnerne i det svenske eiendomsmarkedet vil være aktørene som kan flytte kostnadsøkningene over på leietakerne. SBB foretrekker svenske utleieeiendommer, fordi leiekostnadene er vesentlig lavere enn hva kostnaden ville vært å erstatte leieforhold. Han mener også at husleiene har en reell oppside når det gjelder inntekter.
  • Råvareksperten Torbjörn Iwarson hevdet at råvarer er best i et miljø med høy inflasjon, og at den negative ZEW-indeksen vanligvis er en god indikator på fallende oljepriser. Dette selv om olje kan teste 140 dollar før prisen går ned.
  • Ylwa Häggström fra Öhman Fonder fortalte om hvordan hun jobber i det globale SMB fondet. De har fokus på fire temaer; miljø og klima, digitalisering, demografi og tjenesteøkonomi.
  • Thomas Nygaard fra NorQuant uttalte at risikospredning på tvers av aktivaklassene er en suksessfaktor. Han presenterte kombinasjonsfondet NorQuant Multi-Asset, som topper listene over kombinasjonsfond så langt i år (+ 1,9 % per 1. juni).

Vi holder seminar i Kristiansund tirsdag 21. juni, lunsjseminar i Molde 22. juni og kveldsseminar i Ålesund samme dag.