NorQuant Blogg

Posts about

@norquant

NorQuant Multi-Asset øker igjen eksponeringen i aksjer

NorQuant Multi-Asset øker igjen eksponeringen mot aktivaklassen.

NorQuant Multi-Asset øker eksponeringen i aksjer

Etter å ha redusert andelen aksjer den siste måneden, øker NorQuant Multi-Asset igjen eksponeringen...

NorQuant Multi-Asset øker råvareeksponering

Etter en periode med økende andel aksjer i porteføljen, reduserer nå det trendfølgende...

Sterk måned for NorQuant Multi-Asset

Fortsatt børsoppgang førte til en meget sterk måned for vårt trendfølgende kombinasjonsfond...

Økt aksjeandel i NorQuant Multi-Asset

Etter fortsatt børsoppgang øker vårt trendfølgende kombinasjonsfond NorQuant Multi-Asset andelen...