2 min read

Få innsikt: White paper NorQuant Multi-Asset

Featured Image

Vårt første fond, NorQuant Multi-Asset, nærmer seg sitt treårsjubileum, og i den forbindelse er vi stolte over å presentere et nytt White Paper om fondet.


Dokumentet gir en grundig gjennomgang av fondets strategi og den imponerende avkastningen på over 30 % som vi har oppnådd siden lanseringen i januar 2021.

Før lanseringen av fondet i desember 2020, publiserte vi et White Paper som dyptgående forklarte vår investeringsfilosofi, prosessen med utviklingen av strategien, og den omfattende testingen. Nå, med nesten tre års praktisk erfaring og imponerende resultater, tilbyr vi en oppdatert gjennomgang av våre forvaltningsprinsipper, implementeringen i fondet, og resultatene fra de første tre årene.

White Paperet, som er skrevet på engelsk og strekker seg over litt over 20 sider, inneholder følgende kapitler:

 

1. Introduction

2. The Power of Diversification

3. Static vs. Dynamic Asset Allocation

4. Harnessing Momentum

5. Modern Portfolio Optimisation

6. Strengths of a Rules-Based Investment Strategy

7. The Ensemble Edge

8. Our Investment Process

9. Fund Performance Since Inception

10. Advantages of Investing in NorQuant Multi-Asset

11. Conclusion and the Road Ahead

12. Relevant Research

 

Er du interessert i å dykke dypere inn i historien om vårt fonds suksess?

Send oss en forespørsel på e-post så sender vi deg et eksemplar av dokumentet.