3 min read

5 stjerner for NorQuant Multi-Asset

Featured Image

NorQuant Multi-Asset fylte 3 år 11. januar 2024 og i dag fikk vi får første Morningstar rating: 5 stjerner. Totalavkastningen siden oppstart er på +33,72 %, etter kostnader.


 

NorQuant Multi-Asset er designet for å tilpasse seg varierte markedsforhold, og tilbyr en unik blanding av aksjelignende avkastning med lavere risiko, plassert i risikoklasse 3 av 7. Fondets globale investeringsstrategi omfatter et bredt spekter av aktivaklasser, inkludert aksjer, eiendom, renter og råvarer, hovedsakelig gjennom billige og likvide børsnoterte fond (ETFer). Denne diversifiseringen er sentral for fondets evne til å oppnå bedre risikojusterte avkastninger enn mange tradisjonelle aksje- og kombinasjonsfond, som ofte har en mer statisk investeringstilnærming.

Fondets tilnærming er både konservativ og forskningsbasert, med en kontinuerlig justering av risikoprofilen i tråd med markedsutviklingen. Den benytter seg av momentumstrategier for sortering av ETFer og aktivaklasser, noe som tillater en mer effektiv respons på kortsiktige markedsbevegelser. Denne dynamiske strategien bidrar også til forbedret risikostyring, og gir muligheten til å vekte porteføljen mot aktivaklasser med høyere forventet avkastning.

I motsetning til tradisjonelle fond som ofte begrenser seg til en fast allokering av aktivaklasser, bruker NorQuant Multi-Asset en fleksibel og dynamisk tilnærming. Dette gjør det mulig å justere porteføljen etter markedsforholdene, og dra nytte av styrken til hver aktivaklasse for å redusere risiko knyttet til markedsfluktuasjoner.

Siden oppstarten har fondet hatt en avkastning på 33,72 % etter kostnader og 4,39 % hittil i år (ca. 11 % i 2023), hovedsakelig drevet av investeringer i amerikanske og japanske aksjer i 2023. Med sin dynamiske, regelstyrte tilnærming og et fokus på bred global diversifisering, tilbyr NorQuant Multi-Asset et fleksibelt og potensielt mer risikojustert alternativ til tradisjonelle investeringsfond. Fondet har de siste 3 årene hatt en årlig volatilitet på 8,91 som gir en forenklet Sharpe-ratio på 1,18 %. Blant 80+ konkurrerende norske kombinasjonsfond ligger fondet vårt i topp 5 på avkastning etter disse første 3 årene, med en annualisert avkastning på 10,53 %.

Vi håper NorQuant Multi-Assets tre svært gode første år gir enda flere investorer trygghet nok til å gi fondet en sjanse. Vi håper denne lovende starten åpner nye dører og vi forventer en rask vekst i AUM fremover.

Tusen takk til alle som allerede har investert i NorQuant Multi-Asset, og hjertelig velkommen til nye investorer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De midlene som investeres i fondet kan både øke og minke i verdi, og det er ingen sikkerhet for at du vil få tilbake hele den investerte kapitalen. Vi anbefaler at du tar del av fondets faktablad, informasjonsbrosjyre og fondsvilkår før du investerer. 

/NorQuant Kapitalforvaltning


Les mer om NorQuant Multi-Asset.

Våre fond kan handles gjennom følgende distributører: Njord Kapitalforvaltning, Alpcot, Pareto, Fondmarknaden, Fondo, Max MatthiessenNordnet og SAVR.

Distributører-3