2 min read

NorQuant Multi-Asset gjennom koronakrisen

Featured Image

Livetest NorQuant Multi-Asset 2019-2020

Livetest graf 3.3

En live test av NorQuants Multi-Asset strategi fra sommeren 2019 og fremover fikk en helt uventet krise å bryne seg på. Stragien, som er utviklet for å gi en jevn avkasting og begrense fallene i kriser, gjorde det som forventet. Fallet under krisen ble begrenset betydelig, og vi har hatt en bra og stabil avkastning i perioden.

NorQuant Kapitalforvaltning har de seneste årene jobbet med utviklingen av en Multi-Asset strategi. I juni 2019 startet vi en live test av strategien med virkelige penger. Når Korona-krisen kom, med påfølgende store bevegelser i aksjemarkedet, har strategien virkelig fått noe å bryne seg på. Vi er derfor stolte for å kunne fortelle at strategien har fungert slik vi forventet. Modellene varslet økt usikkerhet, og vektet seg ned i aksjer og opp i rentebærende papirer før det store kursfallet på verdens aksjebørser kom. 

 

Resultatet 

Årlig avkastning og største verdifall

Livetest 3.3

Mens verdensindeksen (ACWI) og OSEBX viste store svingninger i krisen, og et største verdifall på rundt 30%, begrenset strategien fallet til godt under halvparten. 2020 har gitt en bra avkastning for strategien, uten de store svingningene vi har sett på børsen.

 
Beholdningsdata gjennom perioden: Store skifter mellom aktivaklasser

Beholdningsoversikt 03.3

 

Når vi startet testen i juni 2019 var markedene allerede relativt urolige, og modellen var 75% investert i rentepapirer. Utover høsten og vinteren økte særlig aksjedelen betydelig, men strategien var fortsatt bare ca. 50% i aksjer når koronakrisen slo til. Koronakrisen førte selvfølgelig til en rask nedvekting av aksjedelen men det var særlig den konservative posisjoneringen i forkant som førte til et lang lavere fall i strategien enn i aksjemarkedene.

Ler mer om vårt Multi-Asset fond her, og mer om strategien bak fondet her

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.