2 min read

NJORD Kapitalforvaltning

Featured Image

NJORD Kapitalforvaltnings rådgivere benytter NorQuant Multi Asset i sine investeringsråd.

I vårt søk etter å kunne tilby det beste fondsutvalget til bruk i vår investeringsrådgivning, gledet det oss at NorQuant Kapitalforvaltning så dagens lys og lanserte sine nye fond i 2021. Med det enorme fondsutvalget som er tilgjengelig på de store fondsplattformene er det ikke enkelt for kunden å orientere seg og velge fond til forvaltningen av sin kapital.

Vi registrerer ofte en stor usikkerhet når kundene skal velge verdipapirfond, og tilfeldige råd sammen med historiske rangeringer er vanligvis grunnlaget kunden tar sine investeringsbeslutninger på. Dette tar Njord Kapitalforvaltning på alvor og vi bruker mye tid på fondsseleksjon for å øke sannsynligheten for å nå kundenes målsettinger med fremtidsrettede fond.

Så langt er vår erfaring at NorQuant Multi-Asset leverer meget godt i henhold til forventninger og i forhold til risikojustert avkastning. Fondets oppbygging er godt tilpasset krevende markedsutsikter og hører derfor naturlig hjemme i mange av våre kunders anbefalte portefølje. Vi ser frem til å se resultatene fra NorQuants videre forskning, og fortsette det gode samarbeidet.

 

David Armann Syversen

Daglig leder Njord Kapitalforvaltning


NJORD Kapitalforvaltning har konsesjon til å yte investeringsrådgiving. Selskapets kunder består av privatpersoner og bedrifter på Sør- og Østlandet som får en personlig rådgiver og skreddersydd løsning for sin kapitalforvaltning. 

Selskapet har i dag ca. 2000 MNOK under forvaltning og tilbyr alle typer verdipapirfond sammen med attraktive investeringer i eiendom, private equity og infrastruktur. NJORD Kapitalforvaltning inngår i Njord Group.


Les mer om NorQuant Multi-Asset.

Våre fond kan handles gjennom følgende distributører: Njord Kapitalforvaltning, Avanza, DNB, Pareto, Skagen, Fondmarknaden, Fondo, Max MatthiessenNordnet og SAVR.

Distributører