2 min read

Siste økt for Crowdfunding-kampanjen

Featured Image

Crowdfunding-kampanjen til NorQuant nærmer seg slutten, og vi er veldig fornøyd med både resultat og respons.

Selskapet hadde et finansieringsmål på 4 MNOK, men vi har allerede fått inn over 5 MNOK og selskapet har mulighet til å ta imot inntil 6 MNOK.


Investor Finn Backer i Fosna Forvaltning

Emisjonen stenger fredag 8. mai kl. 16:00, og for å komme til kampanjen gå her: https://dealflow.no/case/norquant/oversikt

En av de som har investert er Finn Backer i Fosna Forvaltning, og i den anledning har vi tatt en prat med han om hvorfor han har valgt å investere i NorQuant. Vi er også i dialog med Finn vedrørende styreplass.

Hva er din bakgrunn? - Jeg har en MBA fra BI og har mer enn 30 års ledelseserfaring innenfor finans og teknologi. I tillegg til dette har jeg erfaring fra flere start-ups. De siste årene har jeg hentet obligasjonslån på opptil 300 MNOK og aksjeinvesteringer på opptil 520 MNOK (M&A).

Hvorfor har du valgt å investere i NorQuant? - NorQuant fremstår solid med støtte fra Forskningsrådet, så vel som Innovasjon Norge. Et solid team bidrar til tillit både for meg som investor og våre partnere. Kombinasjonen av lisensiering av teknologi og egne fond gir flere ben å stå på noe som gjør selskapet mindre sårbart, samtidig som en vil kunne se gode muligheter for avkastning.

Hvordan skiller denne investeringen seg fra andre investeringer du har gjort? - Denne investeringen skiller seg primært ut ved at det er en tidligfase-investering som jeg har et lengre perspektiv på. Jeg håper å kunne være med videre, i fremtidige attraktive runder etter hvert som selskapet utvikler seg.

Hva tror du er den viktigste fordelen til NorQuant? - Personlig mener jeg NorQuant sin kompetanse fra høyt rated ansatte, kombinert med et veldig spennende og innovativt marked, vil kunne gi store muligheter, kanskje spesielt internasjonalt.