2 min read

Managing Director Sverige

Featured Image

Som ledd i vår nye satsing har NorQuant valgt å etablere seg i Sverige. I den anledning har vi gleden av å presentere Erik Lidén som Managing Director Sverige. Erik tiltrer stillingen i starten av desember.

"I anledning at vi ønsker å bygge videre på merkevaren i Sverige er vi stolte av å få Erik med på laget. Erik vil være ansvarlig for å etablere NorQuant i det svenske markedet", sier daglig leder Thomas Nygaard i NorQuant Kapitalforvaltning.

Erik Lidén kommer fra stillingen som Chief Investment Officer Volvo Car Pension Management AB. Han var tidligere gründer og daglig leder i Insiderfonder som i 2019 ble solgt til East Capital. Insiderfonder hadde 8 UCITS fond og ca. 3 milliarder under forvaltning (AUM). Erik har en doktorgrad i finans og har også bakgrunn som forsker innen finansiell økonomi.


I anledning ansettelsen av Erik har vi tatt en prat med han om NorQuant.

- Hvorfor har du valgt å begynne i NorQuant?

"NorQuant er et innovativt og forskningsdrevet fintech-selskap med spisskompetanse innen maskinlæring og med bakgrunn fra Oljefondet. Jeg blir stimulert av entreprenørskap, møte med kunder og har den siste tiden også jobbet mye med bærekraftsspørsmål. Hos NorQuant vil jeg få utløp for alt dette og med tanke på bakgrunnen min fra forskningsverdenen, føles det litt som å komme hjem".

- Hvilke muligheter ser du for NorQuant i Sverige?

"I Sverige er interessen for fondssparing høy, og markedet leter stadig etter nye innovative fond. Når svenske fondssparere, både profesjonelle og private, blir kjent med NorQuant, tror jeg derfor at interessen for NorQuant-fondene, og NorQuants analyseverktøy for fond vil være stor."

- Hvilke trender ser du i det nordiske kapitalmarkedet?

"Den sterkeste trenden er at investorer tar mer bevisste valg, fremfor alt øker etterspørselen etter bærekraftig forvaltede fond. Oppskriften på suksess for en forvalter er som vanlig en kombinasjon av å tilby en attraktiv forvaltningsstrategi med god avkastning til en fornuftig pris. Det er min overbevisning at NorQuants forvaltning oppfyller disse kriteriene."


I Sverige kan våre fond, NorQuant Multi-Asset og NorQuant ESG, blant annet handles gjennom følgende distributører: Avanza, Fondmarknaden, Fondo, Nordnet og SAVR.

Bilde1