2 min read

Sats på momentum!

Featured Image

Momentum-faktoren viser at aksjer som har gjort det best de siste 3 til 12 månedene, gjennomsnittlig fortsetter å gjøre det best i månedene fremover. Det lønner seg altså å satse på vinnerne, og unngå taperne.

Strategien med å kjøpe sterke aksjer og selge svake har en lang tradisjon. Den klassiske økonomen Ricardo sa allerede i 1838 “cut your losses short, let your profits run on”, og det finnes mange beretninger fra tradere som har tjent seg rike på denne metoden opp gjennom tidene.

Selv om momentum altså lenge har blitt brukt i praksis, tok det lang
tid før akademiske miljø aksepterte denne måten å slå markedet på.
Gjennombruddet kom først rett før årtusenskiftet når momentum-faktoren
ble inkludert i den såkalte Fama-French modellen som en fjerde faktor
(etter markedsfaktoren, verdi og størrelse).

Nå, tjue år senere, fortsetter momentum-faktoren å levere. Det har
blitt publisert hundrevis av studier som bekrefter at momentum fungerer i
aksjemarkedene verden over, men også i indekser, sektorer, valuta og
råvarer. Det har blitt utviklet spennende forbedringer som gjør metoden
enda mer effektiv. Likevel er det fortsatt utbredt skepsis til denne
tilsynelatende naive metoden som innebærer å kjøpe aksjer som er på vei
oppover og selge aksjer som har falt. En artig oppsummering av denne
debatten blir gitt i artikkelen Fact, Fiction and Momentum Investing.


Referanser

Ross, Adrienne and Moskowitz, Tobias J. and Israel, Ronen and Serban,
Laura, Implementing Momentum: What Have We Learned? (December 1, 2017).
https://ssrn.com/abstract=3081165

Blitz, David and Huij, Joop and Martens, Martin, Residual Momentum (August 1, 2009). Available at SSRN:https://ssrn.com/abstract=2319861

Carhart, Mark M., On Persistence in Mutual Fund Performance. J. OF FINANCE, Vol. 52 No. 1, March 1997. https://ssrn.com/abstract=8036

Jegadeesh, Narasimhan, and Sheridan Titman, 1993, “Returns to buying
winners and selling losers: Implications for stock market efficiency,”
Journal of Finance 48, 65–91. http://www.jstor.org/stable/2328882

Asness, Clifford S. and Frazzini, Andrea and Israel, Ronen and
Moskowitz, Tobias J., Fact, Fiction and Momentum Investing (May 9,
2014). Journal of Portfolio Management, Fall 2014 (40th Anniversary
Issue); Fama-Miller Working Paper. https://ssrn.com/abstract=2435323