2 min read

Warren Buffett

Featured Image

Spør hvem som helst med litt interesse for aksjer om hvem de mener er verdens beste investor og de aller fleste vil nok svare “Warren Buffett”. Han har da også en utrolig bra track-record: i flere ti-år har han gjort det bedre enn indeksen. Mange investorer ser på ham som et forbilde, og som et eksempel på at det er mulig for en investor med et spesielt talent for å plukke aksjer å kunne slå markedet.

Muligheten for en person å slå markedet basert på talent er jo noe som ikke passer godt med teorien om faktorbasert analyse som jo sier at avkastning kan forklares med faktorer. Faktorbasert analyse ville derfor først og fremst forklart Buffets sukses med statistikk: Siden det er svært mange investorer i verden vil det også, basert på ren statistikk, være en viss prosent som gjør det ekstremt bra. Akkurat som det vil være en viss prosent som vil gjøre det ekstremt dårlig. Poenget her er at det ikke er mulig å identifisere hvem som vil gjøre det bra eller dårlig i forkant.

En studie som ble publisert for et par år siden viser da også faktisk at også Warren Buffett’s avkastning godt kan forklares med faktorer. En portefølje som slavisk hadde valgt ut aksjer basert på høy kvalitet, lav risiko (lav beta) og verdi, og en gearing til lave kostnader gjennom egne selskaper, hadde oppnådd samme avkastning som Warren Buffett har gjort.

Nå betyr dette selvfølgelig ikke at det han har gjort er lett. Buffett har satset på disse faktorene før de ble alment kjent, og kanskje enda viktigere, så har han klart å holde fast ved strategien å følge disse faktorene gjennom dårlige tider. Så hvis vi skulle svare på spørsmålet “hvem er verdens beste investor?”, så ville svaret nok forsatt være Buffet. Men det er ikke noe mystisk talent som ligger bak hans avkastning, det er disiplin og …faktorer!


Referanser

Asness, Clifford S. and Frazzini, Andrea and Pedersen, Lasse Heje, Quality Minus Junk (June 5, 2017).https://ssrn.com/abstract=2312432

Frazzini, Andrea and Kabiller, David and Pedersen, Lasse Heje, Buffett’s Alpha (November 2013). NBER Working Paper No. w19681.https://ssrn.com/abstract=2360949

Frazzini, Andrea and Pedersen, Lasse Heje, Betting Against Beta
(October 9, 2011). Swiss Finance Institute Research Paper No. 12-17.https://ssrn.com/abstract=2049939