3 min read

Fortsatt stabilt for NorQuant Multi-Asset

Featured Image

Uroen i finansmarkedene fra januar fortsatte i begynnelsen av februar og eskalerte mot slutten av måneden med den russiske invasjonen av Ukraina. Til tross for turbulente markeder, navigerte kombinasjonsfondet NorQuant Multi-Asset seg stabilt gjennom urolighetene takket være en bred eksponering mot råvarer, som noterte en kraftige oppgang i løpet av måneden.

Finansmarkedene var allerede i helspenn i begynnelsen av februar på grunn av økende inflasjon og økende spenninger mellom Russland og Ukraina. Den russiske invasjonen i morgentimene 24. februar overrasket markedene og fikk dermed stor betydning for verdiutviklingen i ulike aktivaklasser. Konsekvensene var blant annet kraftige prisøkninger på råvarer som Russland er en stor eksportør av, som råolje (+ 11 % i løpet av måneden) og gass (+ 16 %), brede fall for de ledende aksjeindeksene og en flukt til tryggere eiendeler som gull og amerikanske dollar. Den globale børsindeksen MSCI World tapte 3 prosent i løpet av måneden og Moskva-børsen hadde kapitulert med en nedgang på 35 prosent da handelen stengte 25. februar. Gullprisen steg med 6 prosent.

Vårt kombinasjonsfond NorQuant Multi-Asset, hvor sammensetningen av porteføljen er styrt av trenden ulike aktivaklasser befinner seg i, klarte å navigere relativt godt gjennom måneden. Fondets verdiutvikling i februar endte på -1,1 prosent, betydelig bedre enn referanseindeksen som endte på -2,9%. Nedgangen ble begrenset av at råvarebeholdningen steg med mellom 6 og 8 prosent.

– Det er utfordrende tider i finansmarkedene og vi er etter omstendighetene fornøyde med at vår modell identifiserte den positive pristrenden i råvaremarkedet tidlig, noe som begrenset nedgangen i løpet av måneden, sier Thomas Nygaard, ansvarlig forvalter og daglig leder i NorQuant Kapitalforvaltning.

I begynnelsen av mars økte andelen rentepapirer i porteføljen fra 11 til 21 prosent av fondets kapital. Økningen skjer på bekostning av børsnoterte eiendommer, som reduseres fra 32 til 24 prosent. Aksjebeholdningen er uendret på 24 prosent, det samme er andelen råvarer på 31 prosent.

– Vi øker rentekomponenten med en bred eksponering mot amerikanske statspapirer og vi har allerede amerikanske selskapsobligasjoner med høy kredittverdighet i porteføljen, noe som kan forventes å være en relativt trygg investering i disse urolige tider, sier Thomas Nygaard.

NorQuants andre fond, NorQuant ESG, som investerer i bærekraftige europeiske selskaper, ble påvirket av det negative børsklimaet. Fondet falt med 4,3 prosent i løpet av måneden, noe som var litt dårligere enn fondets referanseindeks.

Pr. 8. mars topper NorQuant Multi-Asset sin Morningstar kategori.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De midlene som investeres i fondet kan både øke og minke i verdi, og det er ingen sikkerhet for at du vil få tilbake hele den investerte kapitalen. Vi anbefaler at du tar del av fondets faktablad, informasjonsbrosjyre og fondsvilkår før du investerer. 

Morningstar 8.3


Les mer om NorQuant Multi-Asset og NorQuant ESG.

Våre fond kan handles gjennom følgende distributører: Njord Kapitalforvaltning, Avanza, DNB, Pareto, Skagen, Fondmarknaden, Fondo, Max MatthiessenNordnet og SAVR.

Distributører