2 min read

Oppdatering markedet

Featured Image

Dette er en generell markedskommentar. Tallene er kun foreløpige estimater.

Det er stor uro på finansmarkedene i dag etter den dramatiske russiske invasjonen av Ukraina. Moskva-børsen var først stengt, og når den åpnet var nedgangen ekstrem. På de verste var Moskva-børsen -46% men har nå kommet seg noe og er i skrivende stund -39 % for dagen. Andre aksjemarkeder er også negative med fall på flere prosent. På råvaresiden er det derimot gevinster i både WTI-olje (+4,6 %) og europeisk naturgass (+32 %), to aktiva som Russland er en stor eksportør av. Flykten til tryggere eiendeler er tydelig, og akkurat nå er prisen på gull +0,8 % mens den amerikanske dollaren handles til NOK 9,03 eller + 1,5 %.


Nedenfor er en kort oppdatering på hvordan fondene våre gjør det i dag.

Vær oppmerksom på at verdiutviklingen nedenfor er et estimat på tidspunktet for publisering av dette innlegget. Markedene er for tiden preget av store svingninger og mye kan skje i løpet av resten av dagens handel.

 

NorQuant Multi-Asset:

NorQuant Multi-Asset er et regelstyrt kombinasjonsfond som dynamisk tilpasser seg ulike markedsforhold. Fondet kan investere i aksjer, renter, børsnotert eiendom og råvarer. Alle investeringer gjøres gjennom likvide og kostnadseffektive ETFer. I begynnelsen av februar ble eksponeringen mot aksjer vektet ned, renteinvesteringer kom inn i porteføljen for første gang på ett år og vekten av råvarer økte ytterligere. Den nåværende eksponeringen mot de forskjellige aktivaklassene er som følger:

  • Råvarer: 34 %
  • Eiendom: 31 %
  • Aksjer: 24 %
  • Renter: 11 %

På grunn av den høye eksponeringen mot råvarer har fondet så langt i år stått godt imot de negative aksjemarkedene og slik er det også i dag. Når dette innlegget publiseres er utviklingen som følger:

  • Avkastning i dag: +0,2 % (kl. 18:10)
  • Avkastning 2022: -2,4 %

Fondet har en betydelig eksponering mot amerikanske dollar, noe som også gir fondet et positivt bidrag på en dag som i dag.

NorQuant ESG:

NorQuant ESG investerer i europeiske selskaper scorer høyt på bærekraft og høyt på rangeringene i faktormodellene våre. Det er som sagt en negativ handelsdag i de europeiske markedene, noe som selvfølgelig også påvirker utviklingen i fondets beholdning. Når dette innlegget publiseres er verdiutviklingen som følger:

  • Avkastning i dag: -3 % (kl. 17:00)
  • Avkastning 2022: -10,2 %

Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du lurer på. Du kan kontakte vår forvalter, Thomas Nygaard, på epost tn@norquant.no.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De midlene som investeres i fondet kan både øke og minke i verdi, og det er ingen sikkerhet for at du vil få tilbake hele den investerte kapitalen. Vi anbefaler at du tar del av fondets faktablad, informasjonsbrosjyre og fondsvilkår før du investerer.