2 min read

Seminar Gøteborg

Featured Image

NorQuant Kapitalforvaltning gjennomførte et svært suksessfullt seminar i Gøteborg onsdag 27. april.

Investering i urolige tider: aksjer, renter, eiendom eller råvarer?

Investering i urolige tider: aksjer, renter, eiendom eller råvarer?

Med fullsatt sal fikk deltakerne høre fire eksperter på hver sin aktivaklasse gi en oppdatering om muligheter og utfordringer. Etter at vår CEO i NorQuant AB, Erik Lidén, åpnet seminaret fikk vi betraktninger om aksjemarkedet fra Thomas Brodin. Han snakket om at svenske børsnoterte selskaper har sterke balanser, at profesjonelle investorer har mye penger utenfor aksjemarkedet og at fortsatt fall kan bety en kjøpssituasjon. Thomas i er i dag forvalter av fondet Cliens Sverige Fokus (Cliens Kapitalforvaltning). Et aksjefond med fokus på det svenske aksjemarkedet med over 9,5 milliarder under forvaltning.

Fredrik Carlsson fra Carlsson Norén Asset Management sa at stigende renter fører til fallende aktivapriser og at deres makrofond nyter godt av rentebevegelsene. Råvareeksperten Torbjörn Iwarson hevdet at råvarer er best i et miljø med høy inflasjon, og at den negative ZEW-indeksen vanligvis er en god indikator på fallende oljepris.

Dagens trekkplaster var Erik Selin fra Balder Fastigheter, som har en eiendomsportefølje på blant annet 40 hoteller. Erik fortalte om hvordan Balder håndterte korona situasjonen og hvordan de ser på det nordiske eiendomsmarkedet fremover; byggesektoren bremser opp og at det sannsynligvis vil være bra for eiendomsprisene på eksisterende eiendommer ettersom det bygges mindre.

Vår forvalter, Thomas Nygaard, gav en presentasjon av NorQuant Multi-Asset som opplever sterkt økende interesse fra svenske investorer. Han uttalte at risikospredning på tvers av aktivaklasser er en suksessfaktor for fondet, som topper sin Morningstar kategori.

NorQuant Kapitalforvaltning gjennomførte tilsvarende seminar i Oslo i slutten av mars, og planlegger nye seminar i Stockholm, Ålesund og Kristiansund før sommeren.

 

Bilde seminar