Slik behandler NorQuant AS personopplysninger

 

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel navn, e postadresse og selskapsnavn. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som kunde. Vi behandler personopplysninger i forbindelse med tilrettelegging og utførelse av våre tjenester, både på vegne av oss selv og våre kunder. Dette gjøres for eksempel i arbeidet med å sende deg relevant informasjon du har etterspurt.

 

Formålet med behandlingen

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å identifisere deg som kunde, og oppfylle avtalen du har med oss.

Vår behandling av personopplysninger er håndtert av våre dyktige medarbeidere. Alle ansatte i NorQuant AS («Selskapet») er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder ikke bare ut av selskapet, men også internt mellom kollegaer og varer selv om ansettelsesforholdet er avsluttet.

 

Hvilke personopplysninger behandles

Opplysninger som behandles hos Selskapet kan kategoriseres slik:

Administrative opplysninger som f. eks. navn, telefonnummer, e postadresse, stillingstittel og hvilke selskap man jobber i. Opplysninger om atferd på vår nettside, som f.eks. hvilke artikler man leser og hva man viser interesse for.


 

Behandlingsgrunnlag

Gyldige behandlingsgrunnlag: Vi innhenter kun informasjon om deg for å sende deg relevant informasjon du selv ber om, for å oppfylle en avtale vi har med deg eller fordi vi anser at vi har en berettiget interesse som ikke overstiger inngripen i ditt personvern.

Dersom vi er nødt til å behandle sensitive personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, vil vi innhente ditt samtykke til dette i forkant av behandlingen. Samtykket begrenser behandlingen til kun å omfatte de opplysningene som er nødvendige for at Selskapet skal kunne oppfylle den spesifikke avtalen.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre.

 

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter, dersom dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt.

Eventuelle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss er underlagt taushetsplikten, gjennom avtaleinngåelse.

Oppbevaring

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom du har et kundeforhold hos oss vil personopplysninger være lagret om deg.


 

Rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet

 

Rett til å kreve innsyn:

Du har krav på å kreve innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Rett til dataportabilitet:

Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig og behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt.

 

Rett til å kreve retting og sletting:

Dersom du mener at Selskapet har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene. Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.


 

Behandlingsansvarlig

Den behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som brukes. Selskapet har etablert en rolle som behandlingsansvarlig som skal ha oversikt over de prosesser, forretningsområder og systemer som behandler personopplysninger, og fortløpende følger opp internkontrollen og risikosituasjonen. Rollen som behandlingsansvarlig er lagt til daglig leder Thomas Nygaard, og kan kontaktes på følgende måter:

Telefon: + 47 99 12 20 33
E-postadresse: tn@norquant.no
Adresse: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

 

Klage på behandlingen

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse:
Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO