2 min read

Mer kapital må investeres bærekraftig

Featured Image

De siste årene har det vært stadig mer fokus på at utviklingen må være bærekraftig. Nå tar Norge en aktiv rolle i dette arbeidet.

Sist høst ble nettverket International Platform on Sustainable Finance (IPSF) etablert. Det skal være et forum for informasjonsutveksling og samtidig bidra til internasjonalt samarbeid og koordinering av arbeidet med å kanalisere kapital i en mer bærekraftig retning. Norge har nå takket ja til en invitasjon fra Europakommisjonen om å bli medlem av nettverket og dermed ha en mer aktiv rolle i arbeidet med å skape bærekraftig utvikling.

– Regjeringen deler nettverkets mål om å dreie privat kapital mot mer bærekraftige investeringer. Internasjonalt samarbeid og koordinering vil bidra til å øke effekten av både nasjonale og regionale initiativer, sa finansminister Jan Tore Sanner da medlemskapet ble offentliggjort. Finansdepartementet vil representere Norge i nettverkets videre arbeid.

Investorene fokuserer på bærekraft

2019 var året da bærekraftige investeringer for alvor ble satt på kartet hos investorene. Som grafen nedenfor viser - hentet fra CB Insights’ The State of Global Fintech report - ble det satt ny rekord i tegninger i bærekraftige investeringer.

Som vi tidligere har skrevet, ble NorQuant før jul tildelt 14 millioner kroner i støtte fra Norges forskningsråd til et 4-årig forskningsprosjekt rundt bruk av maskinlæring for bærekraftige investeringsstrategier. Daglig leder Thomas Nygaard i NorQuant ser positivt på at Norge nå i større grad kan bli en pådriver i arbeidet for å skape en bærekraftig utvikling:

- Interessen for bærekraftige investeringer øker sterkt både hos norske og utenlandske investorer. De blir stadig mer fokusert på at bedriftene må ha forretningsmodeller som er bærekraftige og bidrar til en positiv utvikling miljømessig.

- Vårt mål er å utvikle praktisk anvendbare modeller og klare definisjoner for bærekraftige investeringer. Det vil være et stort fremskritt for finansbransjen og bidra til at det kanaliseres mer kapital til de bedriftene som er viktige for å skape en bærekraftig utvikling. At Norge nå tar en mer aktiv rolle med å bidra til at mer kapital blir kanalisert til bærekraftige bedrifter og prosjekter, ser vi som svært positivt.

#ESG #bærekraft #ImpactInvesting #klima #miljø