2 min read

Volatilitet og risiko

Featured Image

Aksjer med høyest risiko, det vil si de som har vist de største svingningene, gjør det gjennomsnittlig dårligere enn aksjer som har svingt minst.

“Den som intet våger intet vinner”. Investorer har i generasjoner tenkt på det som en selvfølge at høy avkastning henger sammen med høy risiko. Også innenfor tradisjonell finans har det lenge vært en generell oppfatning at når markedet stiger, så er det såkalte høy-beta aksjer som gjør det best. Og siden markedet stiger på sikt, at det kan lønne seg å være i disse høy-risiko aksjene.

Nyere forskninger viser imidlertid en overraskende effekt: målt over lengre perioder, så gjør aksjer med høy risiko det dårligere enn aksjer med lav risiko! Det er altså som i historien om haren og skilpadden: det er ikke aksjene som er “raskest” på kort sikt som gjør det best på sikt.

En viktig forklaring for denne effekten er nok at det er for stor etterspørsel etter volatile aksjer. Investorer, særlig private investorer, som ser etter en investering ønsker en høy potensiell avkastning, og er mye mindre interessert i “kjedelige” aksjer som svinger lite. Dette fører til en høy etterspørsel etter de mest volatile aksjene, som driver opp prisen for mye og fører til en gjennomsnittlig skuffende avkastning.

Det pågår for tiden en debatt om hva som er den beste måten å identifisere disse lav-risiko aksjene på. De mest brukte måtene er beta eller lav volatilitet. Foreløpig er konklusjonen at begge måtene fungerer. Som ved mange kvantitative effekter så kan det derfor være lurt å benytte en kombinasjon av disse faktorene for å finne frem til de aksjene med minst risiko, som har høyest sannsynlighet for å gjøre det best.


Referanser

Asness, Clifford S. and Frazzini, Andrea and Gormsen, Niels Joachim and Pedersen, Lasse Heje, Betting Against Correlation: Testing Theories of the Low-Risk Effect (January 31, 2016).
https://ssrn.com/abstract=2913508

Bali, T., Brown, S., Murray, S., & Tang, Y. (2017). A Lottery-Demand-Based Explanation of the Beta Anomaly.Journal of Financial and Quantitative Analysis,52(6), 2369-2397.
https://doi.org/10.1017/S0022109017000928

Blitz, David and Vidojevic, Milan, The Profitability of Low Volatility (October 11, 2016).
https://ssrn.com/abstract=2811144

Frazzini, Andrea and Pedersen, Lasse Heje, Betting Against Beta (October 9, 2011). Swiss Finance Institute Research Paper No. 12-17.
https://ssrn.com/abstract=2049939

van Vliet, Pim, Low Volatility Needs Little Trading (April 26, 2017).
https://ssrn.com/abstract=2612790