NorQuant Blogg

Posts about

Multi-asset

NorQuant Multi-Asset øker råvareeksponering

Etter en periode med økende andel aksjer i porteføljen, reduserer nå det trendfølgende...

Sterk måned for NorQuant Multi-Asset

Fortsatt børsoppgang førte til en meget sterk måned for vårt trendfølgende kombinasjonsfond...

Økt aksjeandel i NorQuant Multi-Asset

Etter fortsatt børsoppgang øker vårt trendfølgende kombinasjonsfond NorQuant Multi-Asset andelen...