Stabil avkastning med NorQuant Multi-Asset

Invester i et fond med stabil avkastning uten de store tapene underveis. 

 

Vil du ha tilsendt presentasjonen av fondet i PDF-format?
Bruk skjemaet nederst på siden.

 

 

 

Kjøp NorQuant Multi-Asset i dag

Njord Kapitalforvaltning Nordnet Kron Pareto

NorQuant Multi-Asset er et kombinasjonsfond (kan ha en aksjeandel lavere enn 80 %) og må derfor handles fra ordinær verdipapirkonto/depot, og ikke aksjesparekonto (ASK). I Nordnet kan fondet også handles i Investeringskonto Zero. NorQuant Multi-Asset kan handles gjennom de fleste banker og meglerhus på forespørsel. Fondet er registrert hos Allfunds og MFEX.

Fond Startdato Valuta Pris 1D 1U 1M Hittil i år Siden start

NorQuant Multi-Asset

Et regelstyrt fond som dynamisk tilpasser seg forskjellige markedsforhold.

Målsetning: Oppnå avkastning på linje med aksjer med lavere risiko (risikoklasse 3 av 7).

Vårt Multi-Asset fond er et dynamisk alternativ til tradisjonelle aksje- og rentefond. Ved å investere i flere forskjellige aktivaklasser gjennom ETFer i aksjer, eiendom, renter og råvarer, oppnår vi en bedre diversifisering enn tradisjonelle kombinasjonsfond. Vi ser også en lavere risiko enn mot tradisjonelle aksje- og indeksfond.

Fondet investerer i verdens mest likvide og billige ETFer (børsnoterte fond).

  • Oppnår bedre diversifisering enn tradisjonelle aksje- og kombinasjonsfond ved å investere i flere aktivaklasser: Aksjer, eiendom, renter og råvarer.
  • Fondet er «long only», og investerer ikke derivater.
  • Forskning viser at aktivaklasser viser momentum.
  • Kortsiktig volatilitet og korrelasjon brukes for å sette sammen en optimalisert portefølje.
  • Konservativ strategi ved å kontinuerlig justere risikoprofilen etter hvordan markedene utvikler seg.
  • UCITS-sertifisert, daglig likviditet.

NorQuant Multi-Asset er utviklet for å følge med verdensbørsene på lengre sikt. I gode tider kan fondet være investert i aksjer og følge børsen på vei opp, mens i urolige tider begrenses risiko ved å flytte investeringene over mot obligasjoner, råvarer og eiendom. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De midlene som investeres i fondet kan både øke og minke i verdi, og det er ingen sikkerhet for at du vil få tilbake hele den investerte kapitalen. Vi anbefaler at du tar del av fondets faktablad, informasjonsbrosjyre og fondsvilkår før du investerer.

Fondsinformasjon
Fondets navn NorQuant Multi-Asset
Strategi Long only, Multi-Asset
Investeringsunivers Globale ETF-er
Fondets startdato 11. januar 2021
Referanseindeks 50 % Solactive Broad Global Developed Government Bond i NOK og 50 % globale aksjer i NOK (MSCI ACWI)
Kursdatering Daglig
Valuta NOK, SEK & EUR
Forvaltningsselskap NorQuant Kapitalforvaltning
Forvalter Thomas Nygaard
Legal form UCITS
Registreringsland Sverige
ISIN og kostnad SE 0014957916. Forvaltningshonorar: 0,99%. Minimumstegning: 100 kr
Suksesshonorar N/A
Management company FCG Fonder

 

Vil du ha tilsendt presentasjonen av fondet i PDF-format?
Bruk skjemaet nederst på siden.

Vil du vite mer?

Fyll ut skjema for å få tilsendt din presentasjon av NorQuant Multi-Asset.