Stabil avkastning med NorQuant fond

Invester i et fond med stabil avkastning uten de store tapene underveis. 

 

Vil du ha tilsendt presentasjonen av fondet i PDF-format?
Bruk skjemaet nederst på siden.

 

Fondsavkastning

 

Start din handel av vårt Multi-Asset fond idag

Kjøp hos Njord Kjøp hos Nordnet Kjøp hos Kron Kjøp hos Pareto

NorQuant Multi-Asset er et kombinasjonsfond (kan ha en aksjeandel lavere enn 80 %) og må derfor handles fra ordinær verdipapirkonto/depot, og ikke aksjesparekonto (ASK). I Nordnet kan fondet også handles i Investeringskonto Zero. NorQuant Multi-Asset kan handles gjennom de fleste banker og meglerhus på forespørsel. Fondet er registrert hos Allfunds og MFEX.

Fond Startdato Valuta Pris 1D 1U 1M Hittil i år Siden start
NorQuant Kapitalforvaltning leverer nyskapende og kvantitative fond, basert på en regelstyrt og vitenskapelig investeringsfilosofi. Vi jobber kontinuerlig med nye metoder som integreres og automatiseres i forvaltningen. Målet er å levere stabil avkastning, uten de store tapene underveis. Vårt første fond er NorQuant Multi-Asset.
 
Fondet ble lansert mandag 11. januar og er tilgjengelig for direkte handel via bl.a. Nordnet Bank , Pareto Securities, og Kron. Fondet er også tilgjengelig hos Njord Kapitalforvaltning. NorQuant Multi-Asset kan handles gjennom de fleste banker og meglerhus på forespørsel. Fondet er registrert hos Allfunds og MFEX Mutual Funds Exchange.
 

NorQuant Multi-Asset

Et regelstyrt fond som dynamisk tilpasser seg forskjellige markedsforhold.

Målsetning: Oppnå avkastning på linje med aksjer med lavere risiko (risikoklasse 3 av 7).

Vårt Multi-Asset fond er et dynamisk alternativ til tradisjonelle aksje- og rentefond. Ved å investere i flere forskjellige aktivaklasser gjennom ETFer i aksjer, eiendom, renter og råvarer, oppnår vi en bedre diversifisering enn tradisjonelle kombinasjonsfond. Vi ser også en lavere risiko mot tradisjonelle risikofaktorer.

 • Fondet investerer i verdens mest likvide og billige ETFer (børsnoterte fond).
 • Oppnår bedre diversifisering enn tradisjonelle aksje- og kombinasjonsfond ved å investere i flere aktivaklasser: Aksjer, eiendom, renter og råvarer.
 • Fondet er «long only», og investerer ikke derivater.
 • Forskning viser at aktivaklasser viser momentum.
 • Kortsiktig volatilitet og korrelasjon brukes for å sette sammen en optimalisert portefølje.
 • Konservativ strategi ved å kontinuerlig justere risikoprofilen etter hvordan markedene utvikler seg.
 • UCITS-sertifisert, daglig likviditet.


Strategien vår er basert på nobelprisvinnende forskning og viser at bruk av momentum i aktivaklasser gir høyere avkastning. For å sette sammen en optimalisert portefølje bruker vi volatilitet og korrelasjon som analyseres kontinuerlig for å justere risikoprofilen etter hvordan markedene utvikler seg.

NorQuant Multi-Asset er utviklet for å følge med verdensbørsene på lengre sikt. I gode tider kan fondet eksempelvis være investert i aksjer og følge børsen på vei opp, mens i urolige tider kan kapitalen i noen perioder flyttes over mot obligasjoner, råvarer og eiendom. Dermed unngår fondet de store svingningene og fallene vi regelmessig får på børsen. En mer stabil avkastning gir i tillegg en renters-rente effekt som bidrar til et sterkt resultat over tid.

NorQuant Kapitalforvaltning har de seneste årene jobbet hardt med utviklingen og testingen av en Multi-Asset strategi. Ideen bak fondet startet som et konsulentoppdrag for et investeringsfond i 2016. Vi har jobbet hardt med utviklingen av strategien, og testet mange varianter. Vi har sett på forskjellige investeringsunivers og instrumenter, sett på mange forskjellige parameterinnstillinger, oppdateringsfrekvenser og risikonivå. 

Les mer om forklaring og utvikling av backtest, samt beholdningsdata i perioden 2005 til 2020 her.

Sommeren 2019 startet NorQuant med en såkalt live-test: Vi investerte i strategien vår og gjorde månedlige endringer i porteføljen i henhold til modellen. Vi er stolte over hvordan strategien, utviklet for å tåle urolige perioder, har klart seg gjennom en helt uventet og unik periode med høy usikkerhet og store bevegelser.

Les mer om hvordan strategien fungerte i den urolige Corona-perioden her.

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

INNHOLD PÅ DENNE SIDEN:
 • Fakta om fondet
 • Video: CEO Thomas Nygaard og analysesjef Alberto Guillén Jiménez
 • Fondets utvikling
 • Analyseteam
 • Om NorQuant
 • Nedlastbar PDF-presentasjon av NorQuant Multi-Asset
UTFYLLENDE ARTIKLER:
Fondsinformasjon
Fondets navn NorQuant Multi-Asset
Strategi Long only, Multi-Asset
Investeringsunivers Globale ETF-er
Fondets startdato 11. januar 2021
Referanseindeks 50 % Solactive Broad Global Developed Government Bond i NOK og 50 % globale aksjer i NOK (MSCI ACWI)
Kursdatering Daglig
Valuta NOK, SEK & EUR
Forvaltningsselskap NorQuant Kapitalforvaltning
Forvalter Thomas Nygaard
Legal form UCITS
Registreringsland Sverige
ISIN og kostnad SE 0014957916. Forvaltningshonorar: 0,99%. Minimumstegning: 100 kr
Suksesshonorar N/A
Management company FCG Fonder

 

HubSpot Video

 

 

Vil du ha tilsendt presentasjonen av fondet i PDF-format?
Bruk skjemaet nederst på siden.

Analyseteam

 

Thomas

Thomas Nygaard

CEO NorQuant Kapitalforvaltning

Autorisert finansanalytiker (AFA)  og autorisert porteføljeforvalter MBA i finans (NHH).

Mer enn 20 år som finansanalytiker, porteføljeforvalter og analysesjef.

Leder av Norsk Forening for Kvantitativ Finans.

 

vu-le-tran-c

Vu Le Tran

Senior analytiker 

Doktorgrad i finans fra Nord universitet.

I sin avhandling skrev han om forutsigbarheten for aksjeavkastning og hvordan denne påvirkes av bestemte egenskaper ved aksjer og i kriseperioder. Samt anvendelse av maskinlæring i finans, og klimarisiko/ESG på aksjeavkastning.  

 

panos-theodorakoloulos

Panagiotis Theodorakopoulos

Senior analytiker 

Doktorgrad i AI (Artificial Intelligence) fra Frankrikes største og mest fremstående forskningsinstitusjon CNRS.

7 års erfaring fra NBIM (“Oljefondet”) hvor han arbeidet som senior analytiker for kvantitative handelsstrategier. Han har også arbeidet som trader på aksjer i Oljefondet. Før dette arbeidet han for FIS Front Arena i Stockholm med å utvikle algoritmiske handelsløsninger.

Om NorQuant

Bygget på høy kompetanse og lang erfaring innen kvantitativ forvaltning

 • NorQuant AS
  14 MNOK i støtte fra Norges Forskningsråd til et 4-årig forskningsprosjekt innen ESG og maskinlæring. Samarbeider med bl.a. Nord Universitet.

 • NorQuant Technology AS
  Har utviklet et kraftig og pedagogisk fondsanalyseverktøy, Prisma, med globalt potensiale til profesjonelle kunder som gir bedre grunnlag for å velge de beste fondene.

 • NorQuant Kapitalforvaltning AS
  Konsesjon fra Finanstilsynet til porteføljeforvaltning og ordreformidling og lanserer nyskapende, kvantitative fond.
  Første fond; NorQuant Multi-Asset.

Vår investeringsfilosofi

Med en regelstyrt og vitenskapelig investeringsfilosofi slipper vi å regne med flaksen. Dette er vårt konsept som vi jobber etter når vi skal lansere flere nye fond i årene som kommer - ikke bare Multi-Asset-fondet vårt.

Regelstyrt og systematisk forvaltning

Alle beregninger skjer automatisk slik at vi unngår å bli påvirket av følelser og hva vi selv måtte tro. Vi jobber kontinuerlig med nye metoder som integreres og automatiseres i forvaltningen.

Tilgang på de beste data

NorQuant bruker finansielle datasett fra FactSet, og klimadata fra Nord Universitet. Vi bruker banebrytende teknologier for å rense, behandle og analysere disse dataene med distribuert cloud computing.

Avanserte kvantitative analyser

Vi har høy intern kompetanse fra Oljefondet og bygger våre analyser på forskning fra nobelprisvinnende og verdensledende miljøer.

ESG

Et essensielt element i valg av investeringer er ESG. Det er også en sentral del av vårt forsknings- og utviklingsarbeid.

Maskinlæring

Gjennom vårt forskningsprosjekt utvikler vi avanserte og revolusjonerende metoder for automatisk å finne signaler i store mengder data. Dette gir NorQuant et forsprang sammenlignet med tradisjonelle metoder og aktører.

 

Fondsdistributører

Logg inn / registrer deg hos den distributøren som er aktuell for deg.

NorQuant Multi-Asset er et kombinasjonsfond (kan ha en aksjeandel lavere enn 80 %), og må derfor handles fra ordinær verdipapirkonto/depot, og ikke aksjesparekonto (ASK). I Nordnet kan fondet også handles i Investeringskonto Zero.

NorQuant Multi-Asset kan handles gjennom de fleste banker og meglerhus på forespørsel. Fondet er registrert hos Allfunds og MFEX.

   Njord KJØP HER
   Nordnet KJØP HER
   Kron KJØP HER
   Pareto KJØP HER
   AllFunds KJØP HER
   MFEX KJØP HER

 

 

 

Månedsrapporter NorQuant Multi-Asset Fondsdokumenter NorQuant Multi-Asset

Referanseindeks NorQuant Multi-Asset

Vil du vite mer?

Fyll ut skjema for å få tilsendt din presentasjon av NorQuant Multi-Asset.