Norquant Kapitalforvaltning

NorQuant  Multi-Asset

Fremtidens fond: Dynamisk og diversifisere

 
Kjøp NorQuant Multi-Asset i dag

 

Fond Startdato Valuta Pris 1D 1U 1M Hittil i år Siden start

NorQuant Multi-Asset

Et regelstyrt fond som dynamisk tilpasser seg forskjellige markedsforhold.

Målsetning: Oppnå avkastning på linje med aksjer – med lavere risiko (risikoklasse 3 av 7).

Vårt Multi-Asset fond er et dynamisk alternativ til tradisjonelle aksje- og rentefond. Ved å investere i flere forskjellige aktivaklasser gjennom ETFer i aksjer, eiendom, renter og råvarer, oppnår vi en bedre diversifisering enn tradisjonelle kombinasjonsfond. Vi ser også en lavere risiko enn mot tradisjonelle aksje- og indeksfond.

Fondet investerer i verdens mest likvide og billige ETFer (børsnoterte fond).

Oppnår bedre diversifisering enn tradisjonelle aksje- og kombinasjonsfond ved å investere i flere aktivaklasser: Aksjer, eiendom, renter og råvarer.

Fondet er «long only», og investerer ikke derivater.

Forskning viser at aktivaklasser viser momentum.

Kortsiktig volatilitet og korrelasjon brukes for å sette sammen en optimalisert portefølje.

Konservativ strategi ved å kontinuerlig justere risikoprofilen etter hvordan markedene utvikler seg.

UCITS-sertifisert, daglig likviditet.

NorQuant Multi-Asset er utviklet for å følge med verdensbørsene på lengre sikt. I gode tider kan fondet være investert i aksjer og følge børsen på vei opp, mens i urolige tider begrenses risiko ved å flytte investeringene over mot obligasjoner, råvarer og eiendom. 

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De midlene som investeres i fondet kan både øke og minke i verdi, og det er ingen sikkerhet for at du vil få tilbake hele den investerte kapitalen. Vi anbefaler at du tar del av fondets faktablad, informasjonsbrosjyre og fondsvilkår før du investerer.

 

Fondsinformasjon

Fondets navn NorQuant Multi-Asset
Strategi Long only, Multi-Asset
Investeringsunivers Globale ETF-er
Fondets startdato 11. januar 2021
Referanseindeks

50 % Solactive Broad Global Developed Government Bond i NOK og 50 % globale aksjer i NOK (MSCI ACWI)

Kursdatering

Daglig

Valuta

NOK, SEK & EUR

Forvaltningsselskap

NorQuant Kapitalforvaltning

Forvalter

Erik Lidén

Legal form

UCITS

Registreringsland

Sverige

ISIN og kostnad

SE 0014957916. Forvaltningshonorar: 0,99%. Minimumstegning: 100 kr

Suksesshonorar

N/A

Management company

FCG Fonder

Vil du vite mer?

Fyll ut skjema for å få tilsendt din presentasjon av NorQuant Multi-Asset.