2 min read

NorQuant Multi-Asset øker råvareeksponering

Featured Image

Etter en periode med økende andel aksjer i porteføljen, reduserer nå det trendfølgende kombinasjonsfondet NorQuant Multi-Asset andelen aksjer og kjøper tungt i råvarer.

 

April var preget av vedvarende inflasjon og geopolitiske spenninger, og mange av de viktigste aksjemarkedene svekket seg. At inflasjonen ikke ønsker å vike stiller høyere krav til selskapene om å levere gode kvartalsrapporter, og når dette ikke skjer, straffes aksjekursene. Dette var tydelig i USA og NASDAQ, Dow Jones Industrial Average og S&P500-indeksene tapte alle mellom 4 og 5 prosent av verdien i løpet av måneden. Oslo Børs brede indeks klarte seg imidlertid betydelig bedre og steg med 3,2 %.

Angsten som spredte seg i aksjemarkedet flyttet kapital til gull, noe som førte til at gullprisen steg med 2,9 %. Råvarepriser har en annen avkastningsprofil enn aksjer og obligasjoner, noe som gjør at prisen på råvarer stiger og faller i pris av andre årsaker. For eksempel kan en høyere pris på hvete skyldes tørke, som verken påvirker aksjekurser eller obligasjonsrenter generelt. Prisen på Bloombergs råvareindeks steg i løpet av måneden med 3,1 % målt i amerikanske dollar og etter hvert som dollaren styrket seg mot den norske kronen med 2,6 %, steg råvareindeksen med 5,8 % målt i norske kroner.

Økningen i råvarer kommer først og fremst fra redusert eksponering mot aksjer; andelen aksjer reduseres fra 87 til 63 %. Etter endringene består porteføljen av 63 % aksjer, 31 % råvarer og 6 % børsnotert eiendom.

Fordelen med fondets trendfølgende modell er at det er svært høy grad av fleksibilitet i valg og vekting av individuelle aktivaklasser for porteføljen. Variasjonene over tid kan forventes å være betydelige, men målet er at aksjer skal utgjøre 50 % av eksponeringen i gjennomsnitt og 50 % av andre aktivaklasser med majoriteten i renteinvesteringer. Slik har det også sett ut i snitt siden fondet ble startet i 2021.

Siden fondets lansering i januar 2021 har fondet levert en avkastning på 43,0 %, 18,2 % bedre enn fondets referanseindeks som har steget 24,8 %.

Fondet tilhører risikoklasse 3 på risikoskalaen 1-7, hvor 7 indikerer høyeste risiko.

Allokering-1

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De midlene som investeres i fondet kan både øke og minke i verdi, og det er ingen sikkerhet for at du vil få tilbake hele den investerte kapitalen. Vi anbefaler at du tar del av fondets faktablad, informasjonsbrosjyre og fondsvilkår før du investerer.