2 min read

Økt aksjeandel i NorQuant Multi-Asset

Featured Image

Etter fortsatt børsoppgang øker vårt trendfølgende kombinasjonsfond NorQuant Multi-Asset andelen aksjer til det nest høyeste nivået siden fondet ble lansert for drøyt tre år siden.

Februar var en veldig sterk måned for mange av verdens ledende børsindekser. I USA steg den teknologitunge Nasdaq-indeksen med 6,1 prosent og i Asia styrket den ledende indeksen i Hong Kong seg med 6,9 prosent, mens den japanske Nikkei-indeksen la til hele 7,9 prosent. På Oslo Børs var det imidlertid en negativ utvikling og den brede indeksen tapte 1 prosent.

I obligasjonsmarkedet steg markedsrentene; for eksempel steg det amerikanske tiåringen med 34 rentepoeng til 4,26 prosent. På valutamarkedet styrket dollar og euro seg med henholdsvis 1 og 1,1 prosent mot norske kroner.

Februar utviklet seg til en positiv måned for vårt trendfølgende kombinasjonsfond NorQuant Multi-Asset. De viktigste positive bidragsyterne var fondets beholdning i amerikanske og japanske aksjer, mens de negative bidragsyterne ble funnet i fondets investering i rentepapirer. Oppgangen i løpet av måneden endte på 2,8 prosent, noe som betyr at fondet er opp 6,7 prosent i år, 1,8 prosentpoeng bedre enn fondets referanseindeks.

I begynnelsen av februar ble eksponeringen mot renteinvesteringer økt til 32 prosent, en eksponering som i begynnelsen av mars er redusert til 19 prosent. Samtidig økes andelen aksjer til 75 prosent, hvor aksjer i fremvoksende markeder går tilbake til porteføljen med vel 11 prosent av porteføljen. Børsnoterte eiendommer kommer også tilbake i porteføljen for første gang siden august 2022 med 6 prosentpoeng.

Siden fondets lansering i januar 2021 har fondet levert en avkastning på 36,7 prosent, 14,8 prosentpoeng bedre enn fondets referanseindeks.

Fondet tilhører risikoklasse 3 på risikoskalaen 1-7, hvor 7 indikerer høyeste risiko.

Allokering

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De midlene som investeres i fondet kan både øke og minke i verdi, og det er ingen sikkerhet for at du vil få tilbake hele den investerte kapitalen. Vi anbefaler at du tar del av fondets faktablad, informasjonsbrosjyre og fondsvilkår før du investerer.