2 min read

Sterk måned for NorQuant Multi-Asset

Featured Image

Fortsatt børsoppgang førte til en meget sterk måned for vårt trendfølgende kombinasjonsfond NorQuant Multi-Asset, som nå øker andelen aksjer i porteføljen ytterligere.

Den positive trenden i verdens aksjemarkeder fortsatte i løpet av mars etter hvert som markedet gradvis ble mer overbevist om at rentetoppen har passert denne gangen. Oslo Børs hadde en meget sterk måned og den brede indeksen steg med 4,9 %. Også andre aksjemarkeder gikk sterkt, for eksempel steg den amerikanske S&P 500-indeksen med 3,1 %, som omregnet til norske kroner betyr 5,2 % fordi dollaren styrket seg med 2,1 % mot kronen.

Råvaremarkedet har også reagert positivt på forventninger om fallende renter. For eksempel steg prisen på WTI-olje med 6,3 % til 83 dollar fatet og gullprisen med 8,9 % til 2238 dollar per unse. Verdens sentralbanker har vært store kjøpere av gull de siste to årene, og den største kjøperen i 2023 var den kinesiske sentralbanken, som har fortsatt å kjøpe i 2024.

Den positive børstrenden førte til nok en sterk måned for vårt trendfølgende kombinasjonsfond NorQuant Multi-Asset. Økningen for fondet i mars ble notert til 5,2 %. De største bidragsyterne var fondets investeringer i brede amerikanske og europeiske aksjeindekser.

I den positive aksjemarkedstrenden økes fondets eksponering mot aksjer ytterligere til 87 prosent, fra tidligere 75 prosent. Det er den absolutt høyeste andelen aksjer siden fondets oppstart og økningen skjer hovedsakelig i brede indekser av fremvoksende markeder og amerikanske teknologiselskaper og skjer på bekostning av redusert eksponering mot renteinvesteringer. Etter endringene består porteføljen av ca. 87 %, ca. 8 % renter og ca. 5 % børsnotert eiendom.

Siden fondets lansering i januar 2021 har fondet levert en avkastning på 43,8 %, 17,9 prosentpoeng bedre enn fondets referanseindeks.

Fondet tilhører risikoklasse 3 på risikoskalaen 1-7, hvor 7 indikerer høyeste risiko.

Beholdning-1

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De midlene som investeres i fondet kan både øke og minke i verdi, og det er ingen sikkerhet for at du vil få tilbake hele den investerte kapitalen. Vi anbefaler at du tar del av fondets faktablad, informasjonsbrosjyre og fondsvilkår før du investerer.